Ekspordikoolitus

Praktiline koolitus sel sügisel Pärnu ja Pärnumaa ettevõtjatele ning MTÜ-dele, millel on olemas toode või teenus, mida soovitakse eksportima hakata.
PEAK koostöös Netcorp OÜ’ga (Paavo Pauklin) viib läbi ekspordikoolituse.
Koolitusprogramm on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud, kuni 12 osalejat.
Programm koosneb kolmest koolituspäevast ja teemast:

13.09 Sisemiste ressursside kaardistamine ja sihtturu valik;
29.09 Müügikanalite valik ja tootearendus sihtturule sisenemiseks;
11.10 Eksporditegevuste eelarve ja ajakava.

Kui soovite programmis osaleda või täpsemat infot koolitusprogrammi sisu kohta andke sellest teada aadressil kristo@peak.ee.
Registreerimise tähtaeg on 24.08.2016 või kuni kohti jätkub.

Vaata ekspordikoolituse 3 päevast ajakava PDF formaadis.

Koolitus on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” (EU49185 Pärnumaa piirkondlike algatuste tugiprogramm).
EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne

 

Väikeettevõtja arenguprogramm

Sihtgrupp: eelkõige kolm kuni viis aastat tegutsenud eksportivate väikeettevõtete juhid.

EAS koostöös Marketingi Instituudiga korraldavad mikro- ja väikeettevõtete juhtidele ning omanikele aktuaalsete teemadega ja hinnatud koolitajatega praktilise koolituse.
KANDIDEERIMISAVALDUSE esitamise viimane tähtaeg on 31. august 2016. 
 
peak_logo_o

Pärnu linna noore spetsialisti toetuse taotlusvoor on avatud

Pärnu linn ja kohalikud ettevõtted hakkavad maksma igakuist toetust noorele kõrgharidusega spetsialistile, kes asub Pärnus tööle ja registreerib end linnakodanikuks.

Toetuse saamiseks hakatakse avaldusi vastu võtma alates 01. juulist 2016. Taotlusvooru avamisest teavitatakse PEAK kodulehel ja sotsiaalmeedias.
Toetuse taotlemiseks esitab ettevõte vormikohase taotluse koos lisadokumentidega digitaalselt allkirjastatult Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse e-posti aadressile info@peak.ee märksõnaga „Toetus“ või paberkandjal allkirjastatult aadressile:
SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
„Toetus“
Aida 5
80010 Pärnu

Toetust makstakse kõrghariduse omandanud isikule, kes vastab noore spetsialisti toetuse maksmise korras toodud  tingimustele.
Pärnu linna poolt makstava toetuse suurus on 187,50 eurot kuus (millest peetakse kinni seaduses sätestatud maksud),  millele lisandub ettevõtte poolne täiendava töötasu maksmine lisanduva toetuse ulatuses toetuse maksmise perioodil. Toetust makstakse ühele saajale igakuiselt, kokku 12 kuud. Toetuse taotlusi võetakse vastu jooksvalt kuni toetuseks eraldatud rahaliste vahendite lõppemiseni

Täpsem info:
SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
tel.+372 5551 7755
e-post: info@peak.ee

Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Põlva ja Pärnu maakonda investeeritakse 28,5 miljonit eurot

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatus kinnitas 22. juunil 28,5 miljonit euro eest regionaaltoetuste investeeringuid 28 projektile Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Põlva ja Pärnu maakonnas. Tähtajaks esitatud 63 taotluse mahuks oli 64,8 miljonit eurot. Esitada sai vaid taotlusi, mille objekt ja tegevused sisalduvad piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavades. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusskeemi (PKT) rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Toetuse saajate nimekiri

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusinfo

 

Teabepäev e-arvetele üleminek 2016

Teabepäeva eesmärk on selgitada Eesti e-arvetele ülemineku eesmärke ning jagada praktilisi näiteid e-arvete koostamiseks ja saatmiseks kasutatavatest süsteemidest. E-arvetega arveldamise kohustus era- ja avaliku sektori vahel sätestatakse raamatupidamise seaduses. Seadusemuudatuse eelnõu menetlemise korral Rahandusministeeriumi planeeritud ajagraafikus peaks ettevõtete kohustus saata avaliku sektori asutustele üksnes e-arveid jõustuma alates 01.01.2017.

Tasuta koolitus toimub 16. juunil kell 10.00-14.00 Pärnu Keskraamatukogu 2. korruse “rippsaalis”, Akadeemia tn. 3, Pärnu

Tartu Ülikooli suveülikooli kursused Pärnus

17.08 Ürituse paketi koostamine ja kalkulatsioon. Liis Juust
18.08 Tugitoolist tegudeni ehk kuidas toetada enese ja teiste tegutsemistahet? Anu Aunapuu, Karin Kiis
19.08 Kui Sul pole raha, siis oska seda küsida! Näpunäiteid (sotsiaal)projektide koostamiseks. Liina Käär, Anne Rähn

Kõik suveülikooli kursused leiate aadressilt www.ut.ee/suveulikool

Ökomärgise taotlemise teabepäev

Teabepäev „Ökomärgise taotlemine majutus-, restorani- ja konverentsiteenusega ettevõtetele“,

2. juunil Keskkonnaministeeriumis algusega 10:00. Konverents toimub Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis (Narva maantee 7a, Tallinn).
Teabepäeva eesmärk on suurendada ettevõtjate teadlikkust ökomärgistest ja tutvustada taotlemise protseduure ning kriteeriumeid.

Üritusel osalemiseks palume täita registreerimisvormi hiljemalt 26. maiks.
Lisainfo: www.envir.ee

Käibemaksukohustuslase piirmäära tõusu kasu ettevõtjale

Käibemaksukohustuslase piirmäära tõusust saavad kasu paar tuhat mikroettevõtet, kes tegutsevad koduturul ning müüvad teenust ja kaupa peamiselt eraisikutele.

ideeturg

Ideede turg “Kuidas hää elu Pärnumaal käima tõmmata”

Rahvusvahelise koostöö hommik Pärnus

Üle-eestiline edulugude konkurss „Õppimine on põnev!”

Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus kutsub teid osalema haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ raames korraldatavale edulugude konkursile.

Konkursi tutvustuse ja osalemisvormi leiate siit 

Teie edulugusid ootame kuni 30. juunini 2016 e-postile ettevotlikkool@gmail.com.

ÄRIPÄRASTLÕUNA

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Pärnu esindus koostöös Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega korraldab

ÄRIPÄRASTLÕUNA

Teisipäeval, 10. mail kell 14.00 – 16.00 Ammendes Villas, Mere pst 7, Pärnu

Koolinoorte äriideede konkurss ootab kohalikku arengut toetavaid plaane

Kõik Eesti koolinoored saavad ennast proovile panna ja esitada oma äriidee Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse Mektory ning Swedbanki korraldatavale konkursile Bright Minds. Äriideede esitamise tähtaeg on 22. aprill ja eelistatud on ideed, mis toetaksid kogukondlikku arengut ning koostööd noorte ja kohalike ettevõtete vahel.

Ideede konkurss

Ideede konkurss “Kuidas Pärnumaal hää elu käima tõmmata?”

 

PEin_logo_kirjaga

Ettevõtlusinkubaator – miks ja kellele?

2015 aasta kevadel avasid  Pärnu linn ja Pärnumaa ettevõtlus- ja arenduskeskus koostöös Pärnumaa ettevõtlusinkubaatori (PEIn). Praegu asub PEIn Pärnu kesklinnas Uus 5. Loominguline ja ettevõtlik keskkond on avatud kõigile ettevõtetele olenemata tegevusvaldkonnast.