Eesti-Läti programm Est-Lat

 

 

 

Eesti- Läti programm “Brave- Idea”

Projekti üldeesmärk on hõlbustada Eesti-Läti talentide (uute VKE-de) ettevõtlusvaimu läbi  jätkusuutliku-, tulemustepõhise ja piiriülese lähenemise.

Projekti konkreetsed eesmärgid on:
1. Aktiveerida ja motiveerida Eesti-Läti piirkonna ettevõtlusalaseid andeid (luues uusi tooteid sh riistvara).
2. Võimaldada ärimeeskondadel säästva arengu ja eksporditegevuste käivitamist, kasutades piiriülest lähenemisviisi meeskonna ja partnerluse loomiseks ning teadmiste, võrgu ja ressursside jagamiseks.
3. Suurendada VKE-de ellujäämist ja kiiret kasvupotentsiaali  praktilise toetuse ja juhendamise abil.

Brave Idea Support Programme

 The overall objective of the project:
The overall objective of the project is to facilitate entrepreneurial spirit of Estonia-Latvia talents (new SMEs) by sustainable, results based and cross-border approach.

The specific objectives of the project, are to:

  • Activate and motivate the entrepreneurial talents (new SMEs business teams) of Estonia-Latvia region;
  • Enable 24 SMEs business teams to start sustainable development and export activities using cross-border approach in team and partnership building, and knowledge, network and resource sharing.
  • Increase survival rate and fast growth potential of SMEs by hands-on support and guidance during period of 1 year.

The main planned activities:

  • Project management
  • Joint cross-border marketing campaign for attracting business competition participants and project awareness
  • Organisation of brave idea support programme, incl. selection of participants, organisation of joint cross-border bootcamps, individual mentoring, and joint trade missions.

Project partners:
Latvia: GatewayBaltic, Valmiera Development Agency, Ventspils High Technology ParkEstonia: Business and Development Centre of Pärnu County, Tartu Science Park

Role of Ventspils High Technology Park:
Project management (Lead partner), marketing, organization of follow-up event, active participation in all project activities.

Programme:
Cooperation Programme Interreg V-A — Estonia–Latvia

Project number: Est-Lat 47

Project implementation period:
From September 1st 2017 – April 30th 2019

 Total project budget:
389 365,97 EUR (including 85% ERDF co-financing)

 Programme home page:
https://estlat.eu/