Ettevõtlusinkubaator – miks ja kellele?

2015 aasta kevadel avasid  Pärnu linn ja Pärnumaa ettevõtlus- ja arenduskeskus koostöös Pärnumaa ettevõtlusinkubaatori (PEIn). Praegu asub PEIn Pärnu kesklinnas Uus 5. Loominguline ja ettevõtlik keskkond on avatud kõigile ettevõtetele olenemata tegevusvaldkonnast.

Pärnumaa ettevõtlusinkubaatori projektijuht Mari Erm-Reining artikkel ajalehes Pärnu Postimees 08.märts 2016

Tegevus laieneb

PEin_logo_kirjaga

PEIn on käivitunud, toimub alustavate ettevõtjate konsulteerimine ja koolitamine, eksperdid nõustavad probleemide lahendamisel. Ettevõtted alustavad tegutsemist, osalevad edukalt hangetel ja kindlustavad firmade jätkusuutlikkust.

Üks alustavatest ettevõtetest on lahkunud inkubaatorist, alustanud iseseisva äritegevusega, peale selle on jõudnud omas valdkonnas rahvusvahelises ärikiirendis eduka tulemuseni.

Inkubaatori areng on andnud kindlustunnet, et teenus on vastu võetud. Et seda saaks kasutada rohkem alustavaid ettevõtjaid, on meil eesmärk avardada teenuse pakkumise võimalusi.

Koostöös Pärnu linnaga näeme varianti laiendada oma tegevust Pärnu kesklinnas, mille tarbeks saame oma kasutusse kogu hoone. Siis saaksime vastu võtta juba kümneid alustavaid ettevõtjaid. Praegused ruumid on jäänud meile kitsaks.
Laienemisplaanid lisavad motivatsiooni arendada välja maakondlik ettevõtluskeskus, kus ühe katuse alla saab koondada nii ideede taimelava kui alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, kellele on käepärast konsultandid, nõuandjad ja tugistruktuurid.
Peale selle tekib väljavaade pakkuda coworking space’i teenust ehk ettevõtjad saava tulla ja rentida töökoha endale sobivaks ajaks, mõnest tunnist mitme kuuni.
Selline lahendus annab maakonna ettevõtjatele võimaluse Pärnu tulles rahulikult tööd teha ja samal ajal vajalikke kohtumisi korraldada või arenguplaanide suhtes nõu saada.
Kindlasti on suveperioodil teretulnud kõik tööst huvitatud puhkajad, kel on vaja kiiresti tooli-lauda, pääsu arvutivõrku või kiirnõupidamise ruumi.
Laienenud inkubaator aitab kohapeal ettevõtjatel tekitada sünergiat ja arendada innovaatilisi ideid. Selle tulemusena luuakse tarkade tehnoloogiate tekke ja nutikate töökohtade eeldused.
Koostöö kohalike ja välisekspertide ja teaduskeskustega aitavad alustavatel ettevõtjatel kiiremini kasvada ja julgemalt turule tulla.
Rajatavasse ettevõtluskeskusesse on samuti oodatud noored, et varakult oma ideid arendada ja katsetada, et seejärel julgelt tegutsema hakata. Meilt on toetus olemas.

Kes saab kasu?

Inkubaatori missioon on anda Pärnu linnas ja maakonnas alustavatele ettevõtjatele võimalusi ja teadmisi oma ettevõtte edendamiseks ja arendamiseks.
Maakondliku inkubaatorina saame koondada ressursid ja kaasata parimad spetsialistid ja eksperdid kogu maakonna alustavate ettevõtjate toetamiseks.
Meie tugevus seisneb tugevates koolitajates ja konsultantideski. Nõustamisvaldkonnad, milles kohe saame abiks olla, on turundus ja müük, äriplaanide koostamine ja hindamine, finantsanalüüs, raamatupidamise korraldamine, juhtimine ja lepinguõigus.
Otsesed kasusaajad on alustavad ettevõtjad ja ettevõtlusest huvitatud noored, kes on meiega ühinenud, et kogenud nõustajatele toetudes saada soodsat tegutsemiskeskkonda kuni kolmeks aastaks, mis on inkubeerimise maksimumperiood.
Kasu saavad kõik, kaasa arvatud Pärnu linn ja maakond, saades juurde elujõulisi ettevõtjaid, kes jäävad maakonda, loovad töökohti ning suurendavad maksutulu.
Niisama oluline on inkubaatori roll Pärnumaa elu- ja töökeskkonna avardamisel, mis võimaldab noortel ülikoolide lõpetamise järel naasta kodumaakonda.
Turvaline ja tuttav keskkond, kus on kõik tingimused alustada oma ettevõttega, luua pere ja nautida seda, mida Pärnu pakub – see peaks andma korraliku motivatsiooni otsustada elukoha valikul Pärnu kasuks.
Olen aasta jooksul tähele pannud, et huvi ettevõtlusega alustada on kasvanud. Selle kinnituseks oli ainuüksi jaanuaris pool kõigist ettevõtluse arendamise sihtasutuse starditoetuse taotlustest Pärnumaalt.
Soodne keskkond, professionaalne tugi ja lai teenustevalik loovad eeldused ettevõtluse arenguks piirkonnas, toovad siia nutikaid spetsialiste ja võimaldavad ettevõtlikel realiseerida oma tahe Pärnumaal.

Inkubaatori kohta leiad täpsemat informatsiooni siit