Ettevõtlusuuring

 

2016. aastal viidi meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ (PATEE), EU49185 Pärnumaa piirkondlike algatuste tugiprogrammi raames Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse tellimusel läbi Pärnumaa ettevõtlusuuring.

Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada, kaardistada ja analüüsida Pärnumaa ettevõtete olulisemad eksporti takistavad probleemid ja nende allikad, pakkudes välja võimalikud meetmed nende ületamiseks ning tehes ettepanekud eksportimise võimaluste edendamiseks Pärnumaal ja Eestis. Uuringus osales 83 Pärnumaa ettevõtet: 52 tegutsevat eksportivat ettevõtet ja 31 eksporti kavandavat või alla ühe aasta eksportinud ettevõtet.

Ettevõtlusuuring andis hea ülevaate mis on ettevõtete peamised probleemid eksportimisel ja milliseid tugimeetmeid nad ootavad avalikult sektorilt, ekspordi arengu toetamiseks. Uuring näitas ka, et alustavatel ja tegutsevatel eksportijatel on rõhuasetused erinevatel probleemidel, kui ka ootused avaliku sektori tugimeetmetele on erinevad.

Pärnumaa ettevõtlusuuring 2016