Koolitused

 

2018. aastal korraldab Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ (PATEE), EU51904 Ettevõtluskeskkonna arendustegevused 2018-2019 raames Pärnumaa ettevõtetele kaks koolitust.

Ekspordikoolitus

 • koolituse toimumisaeg: sĂĽgis 2018
 • koolituse kestus: 1-3 päeva (6-18 akadeemilist tundi) ja koolitusel osalejate nõustamine koolituspäevade vahelisel ajal ja kahe nädala jooksul pärast koolitusperioodi lõppu (6-18 akadeemilist tundi)
 • koolituse eesmärk: anda vajalikud teadmised ja praktilised oskused ekspordi valdkonnas
 • sihtgrupp: Pärnumaa ettevõtted
 • koolitusgrupi suurus: kuni 10 osalejat
 • lisainfo: Margit Kool, margit@peak.ee

Naisettevõtjate koolitus “Teenusedisain – kuidas kasutada seda oma ettevõtte arenguks?”

 • koolituse toimumisaeg: aprill 2018
 • koolituse kestus: 2 päeva (12 akadeemilist koolitustundi ja 4 akadeemilist nõustamistundi)
 • koolituse eesmärk: koolituse läbinu omab arusaama teenusedisaini olemusest, õpib vaatama teenuseid selle kasutaja vaatenurgast, õpib kasutama teenusedisaini tööriistu, hindama olemasoleva teenuse olukorda ja nägema kitsaskohti ning teenust sĂĽsteemselt arendama
 • sihtgrupp: naisettevõtjad
 • koolitusgrupi suurus: 12-17 osalejat
 • lisainfo: Mari Erm-Reining, mari@peak.ee

2017. aastal korraldas Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ (PATEE), EU50968 Ettevõtluskeskkonna arendustegevused 2017 raames Pärnumaa ettevõtetele neli koolitust.

Ekspordikoolitus

 • koolituse toimumisaeg: 20.10.2017, 02.11.2017 ja 09.11.2017
 • koolituse kestus: 3 päeva (18 akadeemilist tundi) ja koolitusel osalejate nõustamine koolituspäevade vahelisel ajal ja kahe nädala jooksul pärast koolitusperioodi lõppu (18 akadeemilist tundi)
 • koolituse eesmärk: anda vajalikud teadmised ja praktilised oskused ekspordi valdkonnas
 • sihtgrupp: Pärnumaa nelja võtmesektori (puit, metall, tekstiil, elektroonika) ettevõtete ekspordijuhid ja ettevõtete juhid
 • koolitusel osales 3 inimest 3 ettevõttest

Naisettevõtjate koolitus “MĂĽĂĽgipsĂĽhholoogia”

 • koolituse toimumisaeg: 11.10.2017
 • koolituse kestus: 1 päev (8 akadeemilist tundi)
 • koolituse eesmärk: anda vajalikud teadmised mĂĽĂĽgi tõhustamise teemal
 • sihtgrupp: naisettevõtjad
 • koolitusel osales 27 inimest 27 ettevõttest

Ekspordikoolitus

 • koolituse toimumisaeg: 02.06.2017, 16.06.2017 ja 21.06.2017
 • koolituse kestus: 3 päeva (18 akadeemilist tundi) ja koolitusel osalejate nõustamine koolituspäevade vahelisel ajal ja kahe nädala jooksul pärast koolitusperioodi lõppu (18 akadeemilist tundi)
 • koolituse eesmärk: anda vajalikud teadmised ja praktilised oskused ekspordi valdkonnas
 • sihtgrupp: ekspordijuhid ja ettevõtete juhid
 • koolitusel osales 5 inimest 5 ettevõttest

Naisettevõtjate koolitus “Tootedisain”

 • koolituse toimumisaeg: 26.04.2017 ja 03.05.2017
 • koolituse kestus: 2 päeva (16 akadeemilist tundi)
 • koolituse eesmärk: anda põhiteadmised tootedisaini valdkonnas
 • sihtgrupp: tootmisega tegelevad naisettevõtjad
 • koolitusel osales 15 inimest 13 ettevõttest

2016. aastal korraldas Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ (PATEE), EU49185 Pärnumaa piirkondlike algatuste tugiprogrammi raames Pärnumaa ettevõtetele neli koolitust.

LEAN põhimõtete ja tehnikate koolitusprogramm

 • koolituse eesmärk: anda vajalikud teadmised LEAN põhimõtetest ja tehnikatest
 • sihtgrupp: Pärnumaa nelja võtmesektori (puit, metall, tekstiil, elektroonika) ettevõtete tootmisjuhid ja ettevõtete juhid
 • koolituse kestus: 8 päeva (48 akadeemilist tundi) ja koolitusel osalejate nõustamine koolituspäevade vahelisel ajal ja kahe nädala jooksul pärast koolitusperioodi lõppu (48 akadeemilist tundi)
 • koolituse toimumisaeg: 06.09.2016, 23.09.2016, 12.10.2016, 25.10.2016, 08.11.2016, 22.11.2016, 05.12.2016, 15.12.2016
 • koolitusel osales 19 inimest 11 ettevõttest

Turunduskoolitus

 • koolituse eesmärk: anda vajalikud teadmised turunduse valdkonnas
 • sihtgrupp: väike- ja keskmise suurusega ettevõtete turundus- ja mĂĽĂĽgijuhid, ettevõtete juhid
 • koolituse kestus: 3 päeva (18 akadeemilist tundi) ja koolitusel osalejate nõustamine koolituspäevade vahelisel ajal ja kahe nädala jooksul pärast koolitusperioodi lõppu (18 akadeemilist tundi)
 • koolituse toimumisaeg: 01.11.2016, 15.11.2016, 24.11.2016
 • koolitusel osales 15 inimest 15 ettevõttest

Ekspordikoolitus

 • koolituse eesmärk: anda vajalikud teadmised ekspordi valdkonnas
 • sihtgrupp: eksportivad või eksporti alustavate väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ekspordijuhid ja ettevõtete juhid
 • koolituse kestus: 3 päeva (18 akadeemilist tundi) ja koolitusel osalejate nõustamine koolituspäevade vahelisel ajal ja kahe nädala jooksul pärast koolitusperioodi lõppu (18 akadeemilist tundi)
 • koolituse toimumisaeg: 13.09.2016, 29.09.2016, 11.10.2016
 • koolitusel osales 12 inimest 10 ettevõttest

Naisettevõtjate koolitus “Naisettevõtjate tooted välisturule!”

 • koolituse eesmärk: anda vajalikud teadmised ja oskused välisturule sisenemiseks
 • sihtgrupp: tootmisega tegelevad naisettevõtjad
 • koolituse kestus: 4 päeva (24 akadeemilist tundi) ja koolitusel osalejate nõustamine koolituspäevade vahelisel ajal ja kahe nädala jooksul pärast koolitusperioodi lõppu (24 akadeemilist tundi)
 • koolituse toimumisaeg: 08.09.2016, 29.09.2016, 20.10.2016, 14.11.2016
 • koolitusel osales 14 naisettevõtjat 11 ettevõttest