Projektid

1. Projekti nimi:   
Pärnumaa loomemajanduse tugiüksuse käivitamine (EU41543)

Projekti rahastamine:       
Euroopa Regionaalarengu Fond. Projekti rahastatakse Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse „Loomemajanduse tugistruktuuride toetamise tingimused ja kord“ alusel

Toetussumma:
74 400 EUR

Pärnu linna kaasfinantseering:
6200 EUR

Projekti kogumaksumus:
93 000 EUR

Projekti juhtpartner:
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (PEAK)

Projekti partnerid:
Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž ja Pärnu Linnavalitsus

Projekti elluviimise aeg:
01.03.2012 – 28.02.2014, pikendatud kuni 28.02.2015

Projekti eesmärk:
Tagada Pärnu linnas ja maakonnas jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline ettevõtluse areng loomemajanduse valdkonnas.

***

2. Projekti nimi:
Lääne-Eesti loomeettevõtete kultuuripärandist inspireeritud tootearendus (EU46999)

Projekti rahastamine:
Euroopa Regionaalarengu Fond.Projekti rahastatakse Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse
„Loomemajanduse tugistruktuuride toetamise tingimused ja kord“ alusel

Toetussumma:
40 000 EUR

Omafinantseering:
10 000 EUR

Projekti kogumaksumus:
50 000 EUR

Projekti juhtpartner:
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (PEAK)

Projekti partnerid:
Läänemaa Arenduskeskus, Saaremaa Arenduskesksus,
Sihtasutus Tuuru (Hiiu maakondlik arenduskeskus)

Projekti elluviimise aeg:
01.03.2014 – 30.04.2015, pikendatud kuni 31.08.2015

Projekti eesmärk:
Projekti eesmärk on tõsta loomeettevõtjate teadmisi ja oskusi piirkonna kultuuripärandil põhineva
tootearenduse teostamiseks ning suurendada seeläbi nende konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust ning
piirkonnas pakutavate toodete kvaliteeti.

Lisainformatsioon:

Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
Aida 5 Pärnu 80010
peak@peak.ee
FB: Loomerannik

EL_Regionaalareng_horisontaal