Kõrghariduse seostamine tööturu vajadustega

 

Perioodi 2015-2016 eesmärgiks oli meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ (PATEE), EU49185 Pärnumaa piirkondlike algatuste tugiprogrammi raames TÜ Pärnu Kolledžis välja töötada ja käivitada 2 uut õppesuunda:

  • tootmiskorraldus ja projektijuhtimine
  • bioressursside väärindamine

Tootmiskorralduse ja projektijuhtimise õppesuunad avati TÜ Pärnu Kolledžis 2016 sügisel, PATEE rahalisi vahendeid õppesuuna väljatöötamiseks ja avamiseks ei kasutatud.

Bioressursside väärindamise kompetentsikeskuse rajamine Pärnumaale ei saanud Euroopa Struktuurfondide toetust, mistõttu bioressursside väärindamise õppesuunda TÜ Pärnu Kolledžis välja ei töötatud.

Lisainfo:
Viivika Vilja
Noorte ettevõtlikkuse ja tööhõive projektijuht
e-post: viivika@peak.ee
mob: +372 502 9214
skype: viivika.vilja