Kasulik info

Ettevõtlik kool: http://www.evkool.ee/
Koostöövõrgustik Ettevõtlikkuse Edendamiseks: http://www.ettevotlikkus.ee/
Karjäärinõustamine: http://www.rajaleidja.ee/
Õpilasfirmad ja ettevõtlusõpe: http://ja.ee/

Koolinoorte äriideede konkurss Bright Minds: http://www.ttu.ee/projektid/mektory-est/brightminds
Õpilasfirma alustamise üritus Hakkaton gümnaasiumi- ja kutsekooli õpilastele: http://jaalumni.ee/hakkaton/#hakkaton1
Eelinkubatsioon ehk äriideede arendusprogramm STARTER: http://ettevotlusope.edu.ee/eelinkubatsioon-e-ariideede-arendusprogramm/; http://www.ideelabor.ut.ee/et

Pärnu noorte infoportaal: http://www.parnunoored.ee/index.php
Pärnu linna noortekogu: http://parnulinnanoortekogu.blogspot.com.ee/
Pärnumaa Avatud Noortekeskused: http://pol.parnumaa.ee/haridus/avatud-noortekeskused
Pärnumaa noorteühendused: http://www.enl.ee/et/Osaluskogud/Osaluskogud-maakondades/Parnumaa

Eesti Avatud Noortekeskuste Ăśhendus: https://ank.ee/
Eesti Noorteühenduste Liit: http://www.enl.ee/
Eesti Noorsootöö Keskus: https://www.entk.ee/
Euroopa Noored: http://euroopa.noored.ee/
Noorteseire: http://www.noorteseire.ee/

Pärnumaa õpilasmalev: https://põm.ee/