Õppereisid ettevõtetesse ja haridusasutustesse

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne 

Õpilaste karjääriplaneerimise sidumiseks Pärnumaa ettevõtlus- ja töövõimalustega korraldavad koolid õppereise ettevõtetesse. Ettevõtete külastuste kaudu on õppetöö seotud eluliste näidetega, noored omavad ülevaadet kodumaakonna põnevatest töövõimalustest ning teevad teadlikumaid erialavalikuid.

Õppereise on valmis vastu võtma mitmed Pärnumaa ettevõtted. Lihtsustamaks koolide ja Rajaleidja tööd õppereiside planeerimisel ja korraldamisel, oleme koondanud ettevõtete ja nende kontaktisikute andmed ühte andmebaasi, mille leiate SIIT. Õppereise vastuvõtvate ettevõtete andmebaasi täiendatakse jooksvalt.

Enne külastuse planeerimist palume tähelepanu pöörata õppereisi kokkuleppe tingimustele ja õppereiside võimalikele aegadele. Tulenevalt ettevõtete poolsetest tingimustest, on õppereise võimalik kokku leppida kahel viisil:

  • kool ja Rajaleidja suhtlevad otse ettevõttega, pöördudes ettevõtte kontaktisiku poole;
  • PEAK vahendab õppereisi, kus ettevõte on välja pakkunud konkreetsed külastuse ajad ning kool ja Rajaleidja broneerivad aja PEAK kaudu.

2017 aastal alates 1. veebruarist pakub Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus Pärnumaa koolidele võimalust kasutada ettevõtete külastusteks tasuta bussitransporti. Täpsema info tasuta bussitranspordi tellimiseks leiad SIIT.

2017 aasta õppereisid on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks”, EU50915 Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlikkusõppe arendamine Pärnumaa koolides 2017-2019


2016 aastal toimus Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimuste „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“, EU49185 Pärnumaa piirkondlike algatuste tugiprogramm raames 19 õppereisi, kus osales 418 õpilast 16 Pärnumaa koolist. Õppereiside raames külastati 31 Pärnumaa ettevõtet.


Lisainfo:
Viivika Vilja
Noorte ettevõtlikkuse ja tööhõive projektijuht
e-post: viivika@peak.ee
mob: +372 502 9214
skype: viivika.vilja