Õppereisid ettevõtetesse ja haridusasutustesse

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne 

Õpilaste karjääriplaneerimise sidumiseks Pärnumaa ettevõtlus- ja töövõimalustega korraldavad koolid õppereise ettevõtetesse. Ettevõtete külastuste kaudu on õppetöö seotud eluliste näidetega, noored omavad ülevaadet kodumaakonna põnevatest töövõimalustest ning teevad teadlikumaid erialavalikuid.

Õppereise on valmis vastu võtma paljud Pärnumaa ettevõtted. Lihtsustamaks koolide tööd õppereiside planeerimisel ja korraldamisel, oleme koondanud ettevõtete ja nende kontaktisikute andmed ühte andmebaasi, mille leiate SIIT. Õppereise vastuvõtvate ettevõtete andmebaasi täiendatakse jooksvalt.

Enne külastuse planeerimist palume tähelepanu pöörata õppereisi kokkuleppe tingimustele ja õppereiside võimalikele aegadele. Õppereisi kokkuleppimiseks tuleb kooli esindajal pöörduda ettevõtte kontaktisiku poole.

2018. aastal pakub Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus Pärnumaa koolidele võimalust kasutada ettevõtete külastusteks tasuta bussitransporti. Täpsema info tasuta bussitranspordi tellimiseks leiad SIIT.

2018. aasta õppereise kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks”, EU50915 Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlikkusõppe arendamine Pärnumaa koolides 2017-2019.


2017. aastal toimus Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimuste „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“, projekti EU50915 “Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlikkusõppe arendamine Pärnumaa koolides 2017-2019” raames 13 õppereisi, kus osales 348 õpilast 5 Pärnumaa koolist. Õppereiside raames külastati 16 Pärnumaa ettevõtet.


2016. aastal toimus Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimuste „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“, EU49185 Pärnumaa piirkondlike algatuste tugiprogramm raames 19 õppereisi, kus osales 418 õpilast 16 Pärnumaa koolist. Õppereiside raames külastati 31 Pärnumaa ettevõtet.


Lisainfo:
Viivika Vilja
Noorte ettevõtlikkuse ja tööhõive projektijuht
e-post: viivika@peak.ee
mob: +372 502 9214
skype: viivika.vilja