Sündmused haridustöötajatele

 

2018. aastal korraldab või toetab Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ (PATEE), EU50915 Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlikkusõppe arendamine Pärnumaa koolides 2017-2019 raames Pärnumaa haridusvaldkonna esindajate järgmiseid tegevusi:


2017. aastal korraldas või toetas Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ (PATEE), EU50915 Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlikkusõppe arendamine Pärnumaa koolides 2017-2019 raames Pärnumaa haridusvaldkonna esindajate järgmiseid tegevusi:

 • 25.-26.10.2017 Pärnu linna koolide koolitusreis Soome haridusasutustesse
 • 19.09.2017 Pärnumaa ettevõtlus- ja majandusõpetajate infopäev
 • 27.04.2017 haridusprogrammiga “Ettevõtlik kool” 2017 aastal liitunud koolide õppereis Läänemaa haridusasutustesse
 • 17.-18.04.2017 Pärnumaa koolijuhtide koolitusreis „Haridusuuendused ja koolijuhi väljakutsed Tartumaa ja Tartu õppeasutustes“
 • 15.02.2017 Pärnumaa ettevõtlus- ja majandusõpetajate infopäev
 • 31.01.2017 Pärnumaa koolijuhtide teabepäev, ettekanne „Piirkondlike algatuste programmi 2016 tegevuste ülevaade ja 2017 tegevuste tutvustus“

2016. aastal korraldas Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ (PATEE), EU49185 Pärnumaa piirkondlike algatuste tugiprogrammi raames Pärnumaa haridusvaldkonna esindajatele 3 infopäeva ja 2 õppereisi. Üritustel osales 103 osalejat 25 Pärnumaa koolist ja kolmest omavalitsusest.

 • 03.11.2016 Pärnumaa ettevõtlus- ja majandusõpetajate infopäev
 • 28.09.2016 õppereis Läänemaale, Lihula Gümnaasiumi, Haapsalu Kutsehariduskeskuse, Noarootsi Kooli ja Gümnaasium külastus, tutvumine Läänemaa haridusuuendusega
 • 14.09.2016 Pärnumaa ettevõtlus- ja majandusõpetajate infopäev
 • 12.04.2016 õppereis Ida Virumaale, Lüganuse Keskkooli ja Kiviõli I Keskkooli külastus, tutvumine haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool“ liitunud koolide tegevusega
 • 16.03.2016 haridustöötajate infopäev „Majanduse arengusuunad Eestis ja trendid tööjõuturul“, lektor majandusekspert Ott Pärna

Lisainfo:
Viivika Vilja
Noorte ettevõtlikkuse ja tööhõive projektijuht
e-post: viivika@peak.ee
mob: +372 502 9214
skype: viivika.vilja