EAS arendusosak

Sihtgrupp: väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted, kelle arendusidee vajab teostamiseks kõrgetasemelist oskusteavet oma ala parimatelt spetsialistidelt.

Arendusosak on oma olemuselt eeluuringuid toetav meede. Arendusosaku tulem peab võimaldama ettevõtjal koos pädevate teenusepakkujatega saada igakülgne teadmine, kas arendusideel on potentsiaali jätkata arendusprotsessi järgmistes faasides.

Toetatavad tegevused

 • Innovatsioonialaste teenuste sisseostmine on meetme tingimuste kohaselt lubatud järgmistes valdkondades:
  • toote- ja teenusearenduse alane nõustamine;
  • tootmise- ja tehnoloogiaalane nõustamine;
  • tootekatsetuste ja tööstuslike eksperimentide korraldamine;
  • teostatavus- ja tasuvusuuringute läbiviimine;
  • patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse nõustamine, uuringud ja registreerimine;
  • metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alane nõustamine;
  • tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ning nende juurutamine.
 • Töölepingu alusel palgatud arendustöötaja personalikulu tingimustel, et arendustöötaja töötab taotleja ettevõttes projekti heaks minimaalselt 20 tundi nädalas vähemalt 0,5 töökoormusega. Abikõlbliku kulu maksimaalne määr projekti abikõlbulikust summast on kuni 50%. Arendustöötaja töökoht peab asuma Eestis ning arendustöötaja peab omama kõrgharidust ja vähemalt 5-aastast töökogemust viimase 10 aasta jooksul asjaomases valdkonnas.
 • Tegevuste elluviimiseks vajalike materjalide kulu tingimusel, et selle maksimaalne määr projekti abikõlbulikust summast on kuni 20%. 

  http://www.eas.ee/teenus/arendusosak/

Vaata ka: Mis on patent, kasulik mudel või tööstusdisainilahendus?

Lisainformatsioon ja täpsemad tingimused: http://www.eas.ee/teenus/arendusosak/