Pärnumaa Ettevõtluse auhind

Konkurss Pärnumaa Ettevõtluse Auhind on kõrgeim maakonnapoolne tunnustus ettevõtjatele. Konkursi käigus selgitatakse välja enim kasu toonud ettevõtted viies Pärnumaa jaoks kõige olulisemas valdkonnas:

Aasta maaelu edendaja 2014
Tunnustame ja toome teistele eeskujuks majanduslikult edukaid väikeettevõtteid (kuni kümne miljoni eurose käibe või bilansimahuga), mis tegutsevad väljapool Suur-Pärnut.

Aasta välisinvestor 2014
Tunnustame Pärnumaal tegutsevat ettevõtet, mis on eriliselt silma paistnud otsese väljapoolt Pärnumaad tehtud investeeringute mahuga ning panusega majandusellu uute tehnoloogiate ning ärimudelite rakendamise ja kõrge kvalifikatsiooniga töökohtade loomise läbi.

Aasta turismiarendaja 2014
Tunnustame ettevõtteid, kes on saavutanud majanduslikku edu originaalsete teenustega külalistele ja arendustegevustega turismisektoris.

Aasta uuendaja 2014 – Pärnu linna ettevõtluse peaauhind
Tunnustame ja toome teistele innustuseks ettevõtjaid, kes on uuenduste väljatöötamise ja eelkõige nende tulemusliku rakendamise läbi saavutanud majanduslikku edu, loonud kõrgema lisandväärtusega töökohti, või kasutanud teadusmahukaid lahendusi oma toodete ja/või teenuste arendamisel.

Aasta eksportöör 2014 – parim ettevõte „Pärnumaa Karu“
Tunnustame Pärnumaal tegutsevaid edukalt eksportivaid ettevõtteid ning innustame ettevõtjaid arendama võimalikult suure lisandväärtusega eksporti.