Investorteenindus

Investorteeninduses pakub Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus järgmisi teenuseid ja tuge:
  • investorpäringute vahendadmine ja hankimine;
  • kohalikele omavalitsustele investortegevustes toe ja abi pakkumine;
  • investeerimisvõimaluste andmebaasi haldamine ja info vahendamine;
  • investoritele suunatud infomaterjalide ettevalmistamine ja levitamine;
  • investorite, investeerimis-ja vahendusorganisatsioonide ning investeeringutest huvitatud ettevõtjate kontaktvõrgustike loomine;
  • investeerimiskeskkonna ja -kliima parendamise ettepanekute väljatöötamine, vastavate arendusprojektide käivitamine ning nendes osalemine

Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus toetab koostöös EAS-ga potentsiaalseid investoreid vajaliku informatsiooni ning igakülgse asjaajamistoega.
Viited kodulehtedele: http://www.investinestonia.com, www.tradewithestionia.com
Koostöös Pärnu Linnavalitsusega on loodud Pärnu linna investeerimisportaal “InvestInPärnu”

Regionaalsete investorteemaliste küsimuste ja teemadega tegeleb peale EAS-i ka 4 regionaalset investorkonsultanti, kes aitavad maakondlikel arenduskeskustel ja kohalikel partneritel meelitada ligi uusi ettevõtteid.
Pärnu-, Lääne-, Saare- ja Hiiu regiooni ühine investorkonsultant on


 

 

 

 

 

Sulev Alajõe
tel: +372 5112 878
e-mail: sulev.alajoe@eas.ee

 

Regionaalset investortegevust toetatakse EL Regionaalarengu Fondist
EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne