Ă„riplaani koostamine

Äriplaani koostades lähtuge järgmistest pidepunktidest.

 • Ă„riidee lĂĽhikirjeldus. Märkige ĂĽles
  • olemasolevad kogemused;
  • tooted või teenused;
  • kliendid, kellele teenust või toodet pakute;
  • pakutava unikaalsus;
  • finantseerimisallikad.
 • Eesmärgid. Kirjutage plaani ettevõtte lĂĽhi- ja pikaajalised eesmärgid (laienemise kavatsused, võimalikud arengustsenaariumid) ning nende saavutamise moodused.
 • Meeskond ja juhtimine. Mõelge läbi, milliste kogemustega inimesi vajate ettevõtte edukaks käivitamiseks.
 • Teenus või toode. Kirjeldage,
  • kuidas ja kelle probleemi Teie toode või teenus lahendab;
  • kuidas toimub tootmine või teenuse osutamine;
  • millised ressursid on juba olemas;
  • milliseid investeeringuid on vaja teha;
  • kuidas kujuneb toote või teenuse hind.
 • Klient, turg ja konkurents. Kirjeldage oma kliente, turgu ja konkurentsisituatsiooni.
 • Turundus. Nimetage võimalikud mĂĽĂĽgikanalid, mille kaudu jõuate õige kliendini.
 • Finantsplaneerimine. Kirjeldage, kuidas Te ettevõtte käivitamist rahastate.
 • RiskianalĂĽĂĽs. Hinnake võimalikke ettevõtlusriske (näiteks vähenenud tulud, kasvanud kulud ning äri- ja finantsriskid) ning koostage toimetuleku stsenaarium juhuks, kui riskid peaksid realiseeruma.
 • Tegevuskava. Määrake eesmärgid, mida soovite saavutada, ja pange kokku ettevõtte lĂĽhiajaline tegevuskava.

  Äriplaani koostamisel aitavad Teid Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse konsultandid. Konsultatsiooniks sobiva aja saate kokku leppida kontaktidel: info@peak.ee; tel. 5551 7755.
  Juhendmaterjale äriplaani koostamiseks leiate: