Kontaktreisid

 

2017. aastal korraldab Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ (PATEE), EU50968 Ettevõtluskeskkonna arendustegevused 2017 raames Pärnumaa ettevõtetele kaks kontaktreisi.

Naisettevõtjate kontaktreis Soome

  • kontaktreisi toimumisaeg: 10.-11.05.2017
  • kontaktreisi kestus: 2 päeva
  • sihtgrupp: naisettevõtjad
  • lisainfo ja registreerimine: Margit Kool, margit@peak.ee