Koolitused, infopäevad

PEAK korraldab ettevõtjatele erinevaid arendavaid koolitusi ja infopäevi. Nende korraldamisel on meie heaks partneriks EAS.