Ajalugu

Sihtasutus Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (PEAK) on määramata ajaks loodud eraõiguslik juriidiline isik, millel ei ole liikmeid ning mis on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks ning põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

Pärnumaa Ettevõtluskeskus asutati 1994. aastal fondina. Asutajateks olid Pärnu Maavalitsus, Pärnu Linnavalitsus, Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Pärnu Ärikoda, Pärnumaa Ettevõtete Liit ja Vändra Ettevõtjate Koda. 1997. aastal muudeti organisatsiooni vormi ning see kujundati ümber sihtasutuseks. 2003. aastal laiendati seoses Maakondlike arenduskeskuste kontseptsiooniga sihtasutuse funktsioone ning ühtlasi nimetati see ümber Sihtasutuseks Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus.