Ajalugu

Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus (lühend SAPA, inglise keeles Development Centre of Pärnu County) on Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnu linna poolt asutatud koostööorganisatsioon, mis on asutatud eesmärgiga ühendada SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ja SA Pärnumaa Turismi tegevused ning maakondlik arendus- ja planeerimistegevus ning muud ühistegevused.

Pärnumaa Ettevõtluskeskus asutati 1994. aastal fondina. Asutajateks olid Pärnu Maavalitsus, Pärnu Linnavalitsus, Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Pärnu Ärikoda, Pärnumaa Ettevõtete Liit ja Vändra Ettevõtjate Koda. 1997. aastal muudeti organisatsiooni vormi ning see kujundati ümber sihtasutuseks. 2003. aastal laiendati seoses Maakondlike arenduskeskuste kontseptsiooniga sihtasutuse funktsioone ning ühtlasi nimetati see ümber Sihtasutuseks Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus. SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (SA PEAK) ja SA Pärnumaa Arenduskeskus (SAPA) ühinemislepingu sõlmimine toimus 03.01.2018 ning kõik ühendatava asutuse SA PEAK õigused ja kohustused võttis üle ühendava asutusena SA Pärnumaa Arenduskeskus.