Hanked

Sihtasutus Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus on välja kuulutanud lihthanke eesmärgiga leida koostööpartner Pärnumaa veebivärava ideekavandi ja prototüübi loomiseks.

Hankija: Sihtasutus Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus.
Hanke nimetus: „Pärnumaa veebivärava ideekavand ja prototüüp”, riigihangete registri reg. nr 182700.
Hankemenetlus: Lihthange, hankemenetlus toimub e-riigihangete keskkonnas riigihangete registris (www.riigihanked.riik.ee).
Hanke väljakuulutamine: Hange on avaldatud riigihangete registris alates 28.02.2017.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15.03.2017 kell 12.00.

Huvitatud isikutel on hankedokumente võimalik alla laadida riigihangete registri e-keskkonnast. Kontaktisik küsimuste korral: Viivika Vilja, tel. 502 9214, e-post: viivika@peak.ee.

Hange on seotud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustega “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks”, EU50919 Pärnumaa elu- ja töökoha programm 2017-2019.