Paindlikud töökohad

 

Perioodi 2015-2016 eesmärgiks oli meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ (PATEE), EU49185 Pärnumaa piirkondlike algatuste tugiprogrammi raames lävi viia uuring tööturule sisenemist takistavate tegurite väljaselgitamiseks ja koostada tegevuskava paindlike töökohtade loomiseks.

Uuringu küsimustik saadeti 2000 Pärnumaa ettevõtetele, küsimustikule vastas 36 ettevõtet. Arvestades küsimustikule vastamise passiivsust, liialt lühikest aega uuringu läbiviimiseks ja eelarvestamisel tehtud vigu, otsustati uuringuga PATEE raames mitte jätkata, viies rahalised vahendid üle uude perioodi muude tegevuste katteks.

Lisainfo:
Viivika Vilja
Noorte ettevõtlikkuse ja tööhõive projektijuht
e-post: viivika@peak.ee
mob: +372 502 9214
skype: viivika.vilja