Pärnumaa elu- ja töökoha programm

 

2016. aastal töötas Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus koostöös Pärnumaa ettevõtjatega, Pärnu Linnavalitsusega, Pärnu Maavalitsusega ja Pärnumaa Omavalitsuse Liiduga meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ (PATEE), EU49185 Pärnumaa piirkondlike algatuste tugiprogrammi raames välja Pärnumaa elu- ja töökoha turundusstrateegia. Projekti toetuse summa 27 905,64 eurot (projekti maht 33 221,00 eurot, omaosalus 5 315,36 eurot).

Pärnumaa elu- ja töökoha turundusstrateegia eesmärgiks on Pärnumaa tööealise elanikkonna vähenemise peatamine ja kasvule pööramine ekspordipotentsiaali suurendamise ja kõrget lisandväärtust loovate töökohtade kaudu, soodustades tudengite sidumist Pärnumaa töövõimalustega.

2018. aastal valmis Pärnumaa infoportaal www.parnumaa.ee.

Pärnumaa elu- ja töökoha programmi strateegilisi tegevusi viiakse ellu meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ (PATEE), EU50919 Pärnumaa elu- ja töökoha programm raames alates 2017. aasta algusest. Projekti toetuse summa 85 983,24 eurot (projekti maht 102 361,00 eurot, omaosalus 16 377,76 eurot).

Lisainfo:
Mari Erm-Reining
Projektijuht
e-post: mari@peak.ee
mob: +372 506 8218