Praktika sooritamine

Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuses on võimalik erialast praktikat sooritada üliõpilasel, kes:
tunneb huvi ettevõtlus- ja arenduskeskuse tegevuse funktsioonide vastu;
valdab vabalt eesti keelt ja kekstasemel vähemalt ühte võõrkeelt;
tunneb tekstitöötlusprogramme MS Windows keskkonnas

Praktiseerida on võimalik aastaringselt.
suvisel perioodil praktiseerimiseks tuleb esitada avaldus ja vajalik informatsioon 15. maiks.
praktika taotlusi võib esitada ka õppeaasta kestel. Sellisel juhul  arvestada 1- kuulise etteteatamise ajaga.
Praktika ajal täidab praktikant konkreetseid tööülesandeid, mis võivad kattuda üliõpilase uurimistöö teemaga.

Praktikakoha taotlemiseks tuleb üliõpilasel edastada:
 • Sooviavaldus
 • CV
Avaldus peab sisaldama:
 • Ă•ppeasutuse nimetust, eriala ja kursust.
 • Põhjendust, miks soovitakse praktikale asuda SA PEAK-i.
 • Soovitav praktika kestvus ja võimalik praktikale asumise aeg.
Avaldusele on soovitav lisada:
 • Koolipoolne praktikakava.
 • Konkreetne teema või valdkond, millega soovitakse praktika jooksul tegeleda.
 • Eelnevalt kirjutatud erialased uurimustööd ning projektid/ praktikad, millest on osa võetud.
PEAK pakub praktikandile:
 • Võimalust saada ĂĽlevaade PEAK tegevusest ja funktsioonidest.
 • Juhendajat informatsiooni kogumise ning töötlemise suunamiseks.
 • Meeldivat töökeskkonda.
 • Kõik saabunud praktikaavaldused vaadatakse läbi esimesel võimalusel ning kandidaatidega võetakse ĂĽhendust ja teatakse tulemustest.

NB! Praktika sooritamine sõltub Pärnumaa Ettevõtlus-ja Arenduskeskuse võimalustest ja vajadustest. PEAK-l ei ole kohustust tasustada praktikanti praktikaajal täidetavate praktikaülesannete eest.

Sooviavaldus ja CV saata e-posti aadressil: info@peak.ee märksõnaga “Praktika sooritamine”