Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2019 (PATEE)

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne  rm-eas_logo_reg_toetuseks-vektor-suur

Pärnu maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm 2017-2019 ja Pärnu maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2017-2019_muudatus

Toetuse saaja: SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus.

Tegevuste elluviijad: SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, SA Pärnumaa Turism ja Pärnumaa Kutsehariduskeskus.

Koostööpartnerid: MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu, MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu, MTÜ Selts Raeküla, Pärnu Linnavalitsus, Pärnu Maavalitsus, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Pärnumaa Omavalitsuste Liit, SA Innove Pärnumaa Rajaleidja keskus, TÜ Pärnu Kolledž, SA Pärnumaa Turism, Eesti Töötukassa, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Pärnu esindus.

Tugiprogrammi tegevusi toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Perioodil 2017-2019 on tegevused suunatud kuuele valdkonnale:

1. Ettevõtluskeskkonna arendustegevused, toetuse summa 18645,48 eurot (projekti maht 22197,00 eurot, omaosalus 3551,52 eurot).

2. Ettevõtluskeskkonna arendustegevused – turism, toetuse summa 32004,00 eurot (projekti maht 38100,00 eurot, omaosalus 6096,00eurot).

  • koolitused ja mentorlus
  • jagamismajanduse integreerimine
  • turundustegevused

3. Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlikkusõppe arendamine Pärnumaa koolides, toetuse summa 36348,48 eurot (projekti maht 43272,00 eurot, omaosalus 6923,52 eurot).

4. Pärnumaa elu- ja töökoha programm,  toetuse summa 85983,24 eurot (projekti maht 102361,00 eurot, omaosalus 16377,76 eurot).

  • Pärnumaa veebikeskkonna loomine
  • suhtehaldustegevused
  • turundustegevused

5. Pärnumaa Ettevõtlusinkubatsiooni arendamine, toetuse summa 15188,88 eurot (projekti maht 18082,00 eurot, omaosalus 2893,12 eurot).

  • inkubatsiooniteenuse arendamine
  • mini- ja õpilasfirmade mentorprogramm

6. Turismikompetentsikeskuse (TuKK) arendamine

Lisainfo:
Viivika Vilja
Noorte ettevõtlikkuse ja tööhõive projektijuht
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
viivika@peak.ee
+372 502 9214