Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2019 (PATEE)

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne  rm-eas_logo_reg_toetuseks-vektor-suur

Pärnu maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm 2017-2019

Perioodil 2017-2019 on tegevused suunatud seitsmele valdkonnale:

  1. Ettevõtluskeskkonna arendustegevused
  2. Ettevõtluskeskkonna arendustegevused – turism
  3. Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlikkusõppe arendamine Pärnumaa koolides
  4. Pärnumaa elu- ja töökoha programm
  5. Pärnumaa Ettevõtlusinkubatsiooni arendamine
  6. Bioressursside Väärindamise Kompetentsikeskuse (BVKK) arendamine
  7. Turismikompetentsikeskuse (TuKK) arendamine