Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2019 (PATEE)

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne  rm-eas_logo_reg_toetuseks-vektor-suur

Pärnu maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm 2017-2019 ja Pärnu maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2017-2019_muudatus 1 (2017) ja Pärnu maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2017-2019_muudatus 2 (2017)

Toetuse saaja: SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus.

Tegevuste elluviijad: SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, SA Pärnumaa Turism ja Pärnumaa Kutsehariduskeskus.

Koostööpartnerid: MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu, MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu, MTÜ Selts Raeküla, Pärnu Linnavalitsus, Pärnu Maavalitsus, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Pärnumaa Omavalitsuste Liit, SA Innove Pärnumaa Rajaleidja keskus, TÜ Pärnu Kolledž, SA Pärnumaa Turism, Eesti Töötukassa, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Pärnu esindus.

Tugiprogrammi tegevusi toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Perioodil 2017-2019 on tegevused suunatud kuuele valdkonnale:

1. Ettevõtluskeskkonna arendustegevused

2017. aasta toetuse summa 18645,48 eurot (projekti maht 22197,00 eurot, omaosalus 3551,52 eurot)
perioodi 2018-2019 toetuse summa 32277,84 eurot (projekti maht 38426,00 eurot, omaosalus 6148,16 eurot)

2. Ettevõtluskeskkonna arendustegevused – turism

perioodi 2017-2018 toetuse summa 32004,00 eurot (projekti maht 38100,00 eurot, omaosalus 6096,00eurot), tegevuste elluviija SA Pärnumaa Turism

3. Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlikkusõppe arendamine Pärnumaa koolides

perioodi 2017-2019 toetuse summa 36348,48 eurot (projekti maht 43272,00 eurot, omaosalus 6923,52 eurot).

4. Pärnumaa elu- ja töökoha programm

perioodi 2017-2019 toetuse summa 85983,24 eurot (projekti maht 102361,00 eurot, omaosalus 16377,76 eurot)

5. Pärnumaa Ettevõtlusinkubatsiooni arendamine

perioodi 2017-2018 toetuse summa 15188,88 eurot (projekti maht 18082,00 eurot, omaosalus 2893,12 eurot).

Lisainfo:
Viivika Vilja
Noorte ettevõtlikkuse ja tööhõive projektijuht
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
viivika@peak.ee
+372 502 9214