Sotsiaalteenused

Meetme “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” raames korraldatava avatud taotlusvooru elluviimisele kaasa aitamiseks viisid Maakondlikud arenduskeskused läbi Sotsiaalteenuste hetkeolukorra kaardistuse ning koostasid sotsiaalteenuste osutamise ja arendamise vajaduse analĂĽĂĽsi perioodiks 2016-2020, kus toodi välja avatud taotlusvooru jaoks ettepanekud, milliseid teenuseid ja millises piirkonnas on vaja arendada ja osutada, millised KOVid võiksid koos taotlema tulla.

Pärnumaa kaardistuse ja analüüsi dokumendid ning üleriiklik analüüs on leitavad siit:

Pärnumaa kaardistus

Pärnumaa analüüs

Pärnumaa arendustegevused

Ăśleriiklik analĂĽĂĽs

Määrus ja info taoltemise kohta on leitav siit:

Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused

Lisainfo:

Mari Erm-Reining
projektijuht
Pärnumaa Ettvõtlus- ja Arenduskeskus
mari@peak.ee
+372 5068 218

 Picture1