Strateegia

PEAK tegevus lähtub Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku strateegiast 2014-2020

Missioon

Meie missioon on toetada piirkondade arengu kaudu Eesti sotsiaal-majandusliku konkurentsivõime ja elanikkonna rahulolu kasvu.

Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku VISIOON
Aastal 2020 oleme Eesti sotsiaal-majanduslikku konkurentsivõimet toetav mõjusaim üleriigiline professionaalne koostöövõrgustik, mille abil viiakse maakondades ellu riiklikud strateegiad ja maakondlikud arengukavad.

Maakondlike arenduskeskuste tegevusprioriteedid on: 

  • ettevõtete tootlikkust ja ettevõtlusaktiivsuse suurendamine,
  • kodanikuĂĽhenduste tegutsemisvõimekuse suurendamine, toetada nende mõju kasvu ja koostöö tugevnemist ĂĽhiskonnas,
  • era- ja avaliku sektori koostöövõimekus ning ettevõtluskeskkonna atraktiivsus suurendamine eesmärgiga luua tasuvaid töökohti, parandada avalike teenuste kvaliteeti ja kaasata lisainvesteeringuid.

Maakondlike arenduskeskuste sihtrĂĽhmad on:

  • potentsiaalsed, alustavad ja tegutsevad mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtted
  • potentsiaalsed, alustavad ja tegutsevad kodanikuĂĽhendused,
  • maakondlikud arendusorganisatsioonid, omavalitsusliidud, kohalikud omavalitsused
  • investorid ja neid esindavad organisatsioonid,
  • ettevõtlikud noored.

Pärnumaa arengusuunised PEAK tegevusele on koondatud Pärnumaa arengustrateegiasse 2030+.