Tegevuskavad

PEAK lähtub oma igapäevase tegevuse korraldamises tegevuskavast, mis koostatakse kalendriaasta kohta ja mille kinnitab PEAK nõukogu.

Tutvu  PEAK tegevuskavaga 2014.

Vaata ka: PEAK_2013 tegevuskava täitmise_aruanne.