Tööpakkumised

SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (PEAK) kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku. PEAK on maakonna tasakaalustatud arengu huvides tegutsev organisatsioon. Oleme partner ettevõtjatele, kodanikuühendustele ja omavalitsustele.

Vabad ametikohad täidame üldjuhul avaliku konkursi korras. Tööpakkumised avaldame lisaks kodulehele veel  tööotsinguportaalis CV Keskus