PEAK

Sihtasutus Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (PEAK) on maakonna tasakaalustatud arengu huvides tegutsev organisatsioon. PEAK kuulub Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt koordineeritud maakondlike arenduskeskuste võrgustikku. Oma tegevuses lähtub PEAK eelkõige võrgustiku strateegias seatud sihtidest ja tegevustest ning Eesti vabaühenduste eetikakoodeksist.

PEAKi missioon on toetada Pärnumaa arengut pakkudes ettevõtjatele, mittetulundusühendustele ja kohalikele omavalitsustele professionaalseid tugiteenuseid.

PEAKi peamised teenused on:

– ettevõtluse ja mittetulunduslike tegevuste nõustamine;
– projektide ja äriplaanide nõustamine;
– info edastamine toetusprogrammide ja riiklike tugiteenuste osas;
– koolituste korraldamine ja läbiviimine;
– maakondlike arendustegevuste algatamine ja elluviimine;
– alustavale ettevõtjale inkubatsiooniteenuse pakkumine (Pärnumaa Ettevõtlusinkubaator);
– noorte ettevõtlikkuse edendamine..

PEAKi teenused on suunatud järgmistele sihtgruppidele:
– ettevõtjad (potentsiaalsed, alustavad ja tegutsevad);
– mittetulundusĂĽhingud, aktiivsed kodanikud ja sihtasutused;
– kohalikud omavalitsused ja nende allasutused;
– haridusasutused.

EAS on valinud PEAKi:

2013. aastal parimaks maakondlikuks arenduskeskuseks, parimaks ettevõtlusnõustajaks ja parimaks regionaalarengu toetajaks
2009. aastal nominendiks parima omavalitsuste nõustaja kategoorias
2008. aastal parimaks omavalitsuste nõustajaks
2008. aastal nominendiks parima maakondliku arenduskeskuse kategoorias
2007. aastal parimks mittetulundusühenduste nõustajaks
2007. aastal nominendiks parima omavalitsuste nõustaja kategoorias
2006. aastal parimaks omavalitsuste nõustajaks ja parimaks maakondlikuks arenduskeskuseks
2004., 2005. ja 2006. aastal nominendiks parima mittetulundusühenduste nõustaja kategoorias
2005. aastal võrgustiku parimaks koostööpartneriks
2004. aastal maakondlike arenduskeskuste võrgustiku aktiivseimaks arendajaks.