Events: 27th aprill 2017

Pärnumaa ettevõtlike koolide õppereisil külastatakse Noarootsi Kooli, Noarootsi Gümnaasiumi, Metsküla Algkooli ja Virtsu Kooli. Õppereisil osalevad Lõpe Kooli, Koonga Kooli ja Jõõpre Kooli esindajad. Õppereis on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks”, EU50915 Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlikkusõppe arendamine Pärnumaa koolides 2017-2019. Lisainfo: Viivika Vilja Noorte ettevõtlikkuse ja tööhõive projektijuht Pärnumaa