Alustava ettevõtja baaskoolitus kevad 2018


SĂĽndmuse detailid

Sündmus on lõppenud 27 aprill 2018


Moodul Koolituspäevad Alateemad
I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes

 

1.päev: Mina – ettevõtja. Äriidee ja ambitsioon Sissejuhatus koolitusprogrammi

Maakondliku arenduskeskuse esitlus

Mina ettevõtjana

Minu äriidee ja visioon

Turg ja konkurents

2.päev: Ärimudeli arendamine. Strateegia. Toote/teenuse disain Ärimudel

Strateegia

Ă„rimudeli ja strateegia arendamine, Praktiku lugu

Toote / teenuse disain

Praktiku lugu

Ärimudeli ja äriplaani seosed

Kokkuvõte ja kodutöö selgitus

II moodul: Turundus ja müük 3.päev: Turundusstrateegia Tagasivaade eelmisesse koolitusmoodulisse

Turunduse roll eesmärkide saavutamisel

Turunduskontseptsioon kliendikeskses turunduses

Optimaalsed turundusmeetmed alustavale ettevõttele

4.päev: Strateegiline müük ja müügipsühholoogia Müügi meetod sõltuvalt ärimudelist

Minu lĂĽhiesitlus

MĂĽĂĽgipsĂĽhholoogia

Praktiku lugu

MĂĽĂĽgiplaani koostamine

Kokkuvõte ja kodutöö selgitus

III moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine 5.päev: Finantsaruanded ja raamatupidamine. Tasuvusanalüüs Tagasivaade eelmisesse koolitusmoodulisse

Finantsaruanded ja raamatupidamine

TasuvusanalĂĽĂĽs

 

 

6.päev: Maksud ja eelarvestamine Ettevõtlusega seotud maksud

Mida teha, et maksuasjad oleksid korras (Maksuameti esitlus)

Eelarve koostamine

7.päev: Finantsprognooside koostamine ja finantsanalüüs Investeeringute planeerimine ja hindamine

Finantsprognooside koostamine

FinantsanalĂĽĂĽs

Praktiku lugu

Kokkuvõte ja kodutöö selgitus

IV moodul: Juhtimine. Äriplaanide esitlused 1.päev: Meeskond ja juht.

 

Tagasivaade eelmisesse koolitusmoodulisse

Juhi roll ja enesejuhtimine

Meeskond ja partnerid

Tunne oma töötajat ja/või koostööpartnerit

Arenguvestlus ja rahulolu-uuring ettevõttes

2.päev: Äriplaanide esitlused Praktiku lugu

Ă„riplaanide esitlused ja tagasiside

Koolitusprogrammi kokkuvõte