Pärnumaa ettevõtlike koolide õppereis Läänemaa haridusasutustesse


Sündmuse detailid

  • Date:

Pärnumaa ettevõtlike koolide õppereisil külastatakse Noarootsi Kooli, Noarootsi Gümnaasiumi, Metsküla Algkooli ja Virtsu Kooli.

Õppereisil osalevad Lõpe Kooli, Koonga Kooli ja Jõõpre Kooli esindajad.

Õppereis on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks”, EU50915 Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlikkusõppe arendamine Pärnumaa koolides 2017-2019.

Lisainfo:
Viivika Vilja
Noorte ettevõtlikkuse ja tööhõive projektijuht
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
viivika@peak.ee
+372 502 9214