Toetusvõimalused

 

Kohaliku Omaalgatuse programm
KOP programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks  ning kogukonnale oluliste kogukonnateenuste arendamist.
Rahastatakse projekte, mille eesmärkide saavutamisel ühendus pakub konkreetseid lahendusi kooskõlas programmi üldise strateegilise eesmärgiga. Omaalgatuslike eesmärkide saavutamise tulemustest peab olema selgelt näha kogukonnaliikmete initsiatiiv ja kaasamine.

KodanikuĂĽhiskonna Sihtkapital
KÜSK on seadnud perioodiks 2014 – 2020 järgmised strateegilised eesmärgid:
Eesmärk 1: Vabaühendused on võimekad ja tegutsevad tõhusalt.
Eesmärk 2: Kodanikuühiskonna ja vabaühenduste areng on toetatud sihtgrupi vajadustest lähtuva soodsa tegevuskeskkonna kujundamisele kaasaaitamisega ning arendus- ja tugitegevustega

Vastavalt nendele eesmärkidele rahastab KÜSK ühenduste projekte läbi erinevate taotlusvoorude

Hasartmängumaksu Nõukogu ( NB! hetkel on nõukogu koduleht uuendamisel)

Kiiretes küsimustes kirjutage hasart@kul.ee või helistage 6 282 269 (Merju Künnapuu).

Informatsiooni nõukogu töö kohta leiate alljärgnevatelt aadressidelt:

Kultuuriministeeriumi kodulehelt: http://www.kul.ee/et/tegevused/hasartmangumaksu-noukogu

Sotsiaalministeeriumi kodulehelt: http://www.sm.ee/et/hasartmangumaksu-projektid

Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt: http://www.htm.ee/et/eesmargid-tegevused/rahastamine/hasartmangumaksu-vahendid

LEADER toetused

Pärnumaa ühendustel on võimalik on tegevusi arendada läbi LEADER meetmete. Toetusvõimalus sõltub ühingu tegevuskohast.
Täpsemat informatsiooni saab siit: Pärnu Lahe Partnerluskogu  või Rohelise Jõemaa Koostöökogu

Keskkonna Investeeringute Keskus

Toetab erinevaid keskkonna teematikaga seonduvaid ettevõtmisi.