Koolitused MTĂś juhtidele, juhatuse liikmetele ja tavaliikmetele.

Pärnumaa Arenduskeskus (SAPA) ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital kutsuvad vabaühenduste juhte, juhatuse liikmeid ja tavaliikmeid osalema koolitustele, mis toimuvad Pärnus.

Täpsem info mtü-de konsultandilt: Daisi Sprenk, 53455161, daisi@peak.ee

Osalemistingimused:

Loengul osalemiseks tuleb täita registreerimisleht ja tasuda arve 15eurot+käibemaks (sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause). Osalemise kohta esitatakse arve registreerimislehe alusel, mis tuleb tasuda enne koolituse algust. Registreerimine avatakse vähemalt 10 päeva enne koolituse toimumist. Vastav info avaldatakse nii mtü-de listis kui SAPA FB lehel.

Motivatsioonikirjas tuleb põhjendada, miks soovitakse osaleda, mida uute teadmistega peale hakatakse, milliseid kitsaskohti soovitakse koolitusel saadud teadmistega lahendada ja mis küsimustele/probleemidele vastuseid otsitakse.

Korraldajal on õigus teha muudatusi hinnas, ajakavas ning programmis.

Täpsem info koolituse toimumise aja kohta MTÜde konsultandilt Daisi Sprenk, daisi@peak.ee, tel. 53455161

VabaĂĽhendus kui riigihanke kohuslane 6 ak/h

Aeg: 16.05.2018
Koolitaja: Annely Aalde

Koolituse teemad:

 • mis on riigihange
 • millal on mtĂĽ riigihanke kohuslane
 • levinumad eksimused, mida mtĂĽ-d teevad seoses riigihangetega

Vabaühenduse ja selle juhirolli mõtestamine 8 ak/h

Aeg: 24.05.2018
Koolitaja: Helar Peterson (terapeut ja koolitaja)

Koolituse teemad:

 • vabaĂĽhenduse juhi rolli mõtestamine
 • enesejuhtimine ja – analĂĽĂĽs
 • meeskonnapildi loomine
 • läbipõlemise märkamine
 • ajajuhtimine

 

2018.a toimunud koolitused:

1. Ajakirjanik – luupainaja või sõber ehk kuidas panna meedia enda kasuks tööle 8 ak/h
Aeg: 30.01.2018 kell 09:00-16:00
Koolitaja: Kadrin Karner (Pärnu Postimehe tegevtoimetaja ja ajakirjanik,), Birjo Must (TV3-e Seitsmeste uudiste majandusuudiste toimetaja)

Koolituse teemad:

 • Mis on meedia, selle vormid, toimimine.
 • Toimetuse igapäev. Kuidas ja mille alusel valitakse lugusid, mis lähevad lehte, pääsevad telesse või raadiosse.
 • Pressiteade. Mis see on, kuidas koostada ja millal seda kasutada?
 • Intervjuu andmine teles.
 • Kriisikommunikatsioon.
 • Vigade ennetamine – kust tulevad meediasse vead ja mida saan mina ära teha, et need ei jõuaks minust tehtud lugudesse.

Loeng sisaldab teooriat ja praktiliste ülesannete lahendamist. Lisaks külastatakse Pärnu Postimehe toimetust.

Registreerida saab siin http://bit.ly/2muqtb8

2. Juriidika vabaĂĽhenduses 8 ak/h
Aeg: 22.02.2018

Koolitaja: Alari Rammo (Alari tegeleb EMSLis huvikaitse ja vabaühenduste juriidilise nõustamisega, fookusega ühinguõigusel ja maksupoliitikal)

Koolituse teemad:

 • lepingud töötajatega, projektides ja vabatahtlikega – millal on mida vaja
 • juhatuse, nõukogu, ĂĽldkoosoleku töö korraldamine, kohustused, vastutus, tasustamine ja vormistamine (ka äriregistris)
 • tegevust reguleerivad seadused
 • mida ja kuidas võlglastega teha
 • huvide konflikt ja korruptsioon vabaĂĽhendustes – kuidas vältida ja mida silmas pidada

Loeng sisaldab praktilisi näiteid elust ning praktiliste ülesannete lahendamist.

 

3. Raamatupidamise ABC vabaĂĽhenduses 8 ak/h
Aeg: 16.303.2018
Koolitaja: Siiri Einaste (Majanduskoolituse OÜ ja Arengurõõm OÜ juhataja, konsultant ja koolitaja. Siiri omab töökogemust raamatupidamises, finants- ja projektijuhtimises, erinevate toetuste taotlemises ja toetustaotluste menetlemises, äriplaanide koostamises, eksperdina tööhõiveprojektides ning mitmetes avaliku-, mittetulundus- ning erasektori koostööprojektides.)

Koolituse teemad:

 • Raamatupidamise korraldamine

– Eesti finantsaruandluse standard
– raamatupidamise põhimõisted
– majandustehingute dokumenteerimine
– raamatupidamise sise-eeskirjad
– nõuded projektide raamatupidamisdokumentatsioonile

 • Majandusaasta aruanne

– tegevusaruanne
– ülevaade põhiaruannetest
– raamatupidamise aastaaruande lisad

 • Maksustamine

– kulude ja väljamaksete maksustamine
– maksuvabad kulud ja väljamaksed

Koolitus sisaldab nii teoreetilist õpet kui ka praktilisi harjutusi ja ülesandeid.

 

4.

 


Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital kutsuvad vabaühenduste juhte ja juhatuse liikmeid osalema arenguprogrammi, mis koosneb 6 moodulist/õppepäevast. Koolitused toimuvad Pärnus.

Veebruarist juunini 2017.a toimub 6 moodulist (kokku 39 ak/tundi) koosnev MTÜ juhtide ja juhatuse liikmete arenguprogramm, mille teemaks on juhi kui inimese arendamine ehk kõik see, mis aitab juhil olla parem juht – kuidas vältida läbipõlemist, kuidas juhtida inimesi, kuidas juhtida oma aega jne. Tugev juht loob eeldused tugevale vabaühendusele.

Täpsem info mtü-de konsultandilt: Daisi Sprenk, 53455161, daisi@peak.ee

Osalemistingimused: Osalema on oodatud MTÜ juhatuse liikmed ja/või tegevjuhid.

Osalemiseks tuleb saata motivatsioonikiri aadressile daisi@peak.ee 26.jaanuariks 2017.

Motivatsioonikirjas tuleb põhjendada, miks soovitakse osaleda, mida uute teadmistega peale hakatakse, milliseid kitsaskohti soovitakse koolitusel saadud teadmistega lahendada ja mis küsimustele/probleemidele vastuseid otsitakse.
♦ NB! Motivatsioonikirjas tuua välja ka ĂĽhenduse nimi, osaleja nimi ja positsioon ning kontaktandmed (sh telefoni nr).

Ühest ühendusest võib registreeruda kuni kaks inimest. Motivatsioonikirjade põhjal tehakse osalejate valik programmi hiljemalt 1.veebruariks. Kõikide registreerunud inimestega võetakse ühendust!

Arenguprogrammis osalemine eeldab, et ühendusest on alati keegi osalemas ning valmis tuleb olla kodutöödeks. Tunnistus väljastatakse juhul, kui osaleja on läbinud vähemalt viis moodulit ning on ära teinud kodutööd.

Programmis osalemise tasu on 50eurot+km/inimene, mis sisaldab kõiki koolitusi ja kohvipause. Osalemise kohta esitatakse arve, mis tuleb enne koolituse algust tasuda. Vabade kohtade olemasolul saab osaleda ka üksikus moodulis.

I moodul: vabaĂĽhenduse juhi arendamine
Aeg: 14.02.2017 kell 09:00-15:00
Koolitaja: Helar Peterson (terapeut ja koolitaja)
Koolituse teemad:
• vabaühenduse juhi roll
• enesejuhtimine ja -analüüs
• meeskonnatöö juhtimine ja korraldus
• inimeste juhtimine
• läbipõlemise vältimine
• ajajuhtimine
Esimesel kohtumisel täpsustame ka teiste moodulite teemad, et lektorid saaksid rääkida osalejatele ainult kõige olulisematel teemadel.

II moodul: vabaĂĽhenduse juhtimine
Aeg: 14.02.2017 kell 09:00-15:00
Koolitaja: Helar Peterson (terapeut ja koolitaja)
Koolituse teemad:
• vabaühenduse eneseanalüüs/diagnostika
• töö sihtgrupi, meeskonna ja liikmetega ja nende kaasamine
• muutuste jälgimine, muutuste teooria

III moodul: kommunikatsioon ja turundus vabaĂĽhenduses
Aeg: 21.03.2017 kell 09:00-15:00
Koolitaja: Kadrin Kärner (Pärnu Postimees), Mari Erm-Reining (PEAK)
Koolituse teemad:
• suhtlemine ajakirjanikuga, kuidas saada ajalehte
• kodulehe sisu planeerimine, tegevuste kajastamine sotsiaalmeedias

IV moodul: majandustegevus, finantsplaneerimine
Aeg: 11.04.2017 kell 09:00-15:00
Koolitaja: Krista Habakukk
Koolituse teemad:
• rahavoogude planeerimine
• raamatupidamise korraldamine
• maksundus

V moodul: sotsiaalne ettevõtlus
Aeg: 25.04.2017 kell 09:00-15:00
Koolitaja: Evelyn Eichhorst (MTĂś Pesapuu)
Koolituse teemad:
• Sotsiaalse ettevõtluse planeerimine
• äriplaanide koostamine

VI moodul: inspiratsiooni- ja kogemuspäev, oma arenguhüppe kokkuvõte ning analüüs
Aeg: 16.05.2017 kell 09:00-15:00
Koolitaja: Helar Peterson
Külastame Tipu Looduskooli ja võtame kokku arenguprogrammi. Vaatame üle esimesel kohtumisel püstitatud eesmärgid, võtame kokku ja analüüsime iga osaleja „astutud sammu pikkuse“ ja teeme avalikud kokkulepped järgmise sammu kohta, et kinnistada saavutatud muutused.

 

Koolitusprogramm MTÜ juhtidele 07.01-12.05.2016 Pärnus 

Jaanuarist juunini 2016.a toimub Pärnus seitsmest moodulist (kokku 35 ak/tundi) koosnev vabaühenduse juhtide arenguprogramm, mille eesmärgiks on maakonnas tegutsevate vabaühenduste juhtide kasvanud võimekus organisatsiooni igapäevasel ja pikemaajalisel juhtimisel ning arendamisel.

Osalemistingimused: Osalema on oodatud MTÜ juhatuse liikmed ja/või tegevjuhid. Arenguprogrammis osalemine eeldab, et ühendusest on alati keegi osalemas ning valmis tuleb olla kodutöödeks. Tunnistus väljastatakse juhul, kui osaleja on läbinud vähemalt viis moodulit ning on ära teinud kodutööd.

Programmis osalemise tasu on 45 eurot/inimene, mis sisaldab kõiki koolitusi ja kohvipause. Osalemise kohta esitatakse arve, mis tuleb enne koolituse algust tasuda. Vabade kohtade olemasolul saab osaleda ka üksikus moodulis. Selles tuleb eelnevalt kokku leppida MTÜ-de konsultandi Daisi Sprenk’iga daisi@peak.ee, tel. 53455161.

Arenguprogrammi toetab KodanikuĂĽhiskonna Sihtkapital.

I moodul: Juriidika ja vabaĂĽhendus
Aeg: 07.01.2016 kell 13:00-17:30 Shalomi lastemaja saalis, Rääma 40b
Koolitaja: Alari Rammo (VabaĂĽhenduste liit EMSL)
Teemad:
• lepingud töötajatega, projektides ja vabatahtlikega – millal on mida vaja
• organite töö korraldamine, kohustused, vastutus, tasustamine ja vormistamine – juhatus, nõukogu, üldkoosolek
• toimingud e-äriregistris – millal ja kuidas teha muudatusi
• huvide konflikt ja korruptsioon vabaühendustes – kuidas vältida ja mida silmas pidada
• riigihanked – millal vabaühendus on hankija
• dokumenteerimine – sisekorraeeskirjad, tööohutus, protokollid, aruanded, arhiveerimine

II moodul: Maksud ja vabaĂĽhendus
Aeg: 21.01.2016 kell 13:00-17:30 Raeküla Vanakoolikeskuse peeglisaalis, Lembitu 1
Koolitaja: Alari Rammo (VabaĂĽhenduste liit EMSL)
Koolituse teemad:
• maksustamise alused ja põhimõtted
• millal ja mille eest maksta ning deklareerida – käibemaks, tööjõumaksud, erisoodustus
• maksusoodustused vabaühendustele – tulumaksusoodustustega ühingute nimekiri
• kingitused, annetused – saamise ja andmise maksustamine
• kulude maksuvaba hüvitamise viisid – transport, side, toitlustus jmt
Alari Rammo on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonna ning omab õigusteaduste magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolist. Ta on töötanud Riigikogu Kantseleis, ärisektoris ja ajakirjanikuna, 2004–2015 peamiselt vabaühenduste liidus EMSL poliitikaeksperdi ja juristina. Ta kuulub 2007. aastast maksuhaldurit nõustavasse asjatundjate komisjoni ning on esindanud vabaühendusi tulumaksusoodustuse vaidlustes kohtus.

III moodul: Strateegiline planeerimine ja juhtimine
Aeg: 04.02.2016 kell 13:00-17:30 Pärnu Ingerisoomlaste Kultuuriseltsi ruumides Lõuna tn 18.
Koolitaja: Krista Habakukk (Kodukandi koolituskeskus)
Teemad:
• ühingu arengu planeerimine (diagnostika, eneseanalüüs, mõju, arengukava, strateegia)
• tegevuskava koostamine, eelarvestamine, vastutamine, täitmine ja selle jälgimine, aruande koostamine
• kaasav juhtimine (meeskond, juhtgrupp, liikmed, sihtgrupp)

IV moodul: Avalik esinemine
Aeg: 18.02.2016 kell 13:00-17:30 Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse Inkubaatoris Uus tn 5
Koolitaja: Marica Lillemets (meediakonsultant ja koolitaja, ajakirjanik)
Teemad:
• avalik esinemine
• sõnumi edastamine
• sisekommunikatsioon

V moodul: Projektide koostamine ja juhtimine
Aeg: 10.03.2016 kell 13:00-17:30 Pärnu Punase Risti ruumides, Kuninga 30a
Koolitaja: Eha Paas (Kodukandi koolituskeskus)
Teemad:
• projektide ettevalmistamine ja koostamine
• projektijuhtimine
• tulemuste hindamine ja aruandlus (aruanne kui ühingu eneseanalüüs ja sisend järgmistesse tegevustesse)

VI moodul: Ăśhingu majandustegevus
Aeg: 20.04.2016 kell 13:00-17:30 (5 ak tundi) MTĂś Pesapuus, Laatsareti 12a
Koolitaja: Krista Habakukk (Kodukandi koolituskeskus)
Teemad:
• omatulu teenimine, sh annetuste kogumine
• avalike teenuste osutamine
• sotsiaalne ettevõtlus
• äriplaanide koostamine

VII moodul: IT MTĂśs
Aeg: 12.05.2016 kell 13:00-17:30
Koolitaja: Oliver Sild (Esec Solutions juht, IT arendaja)
Teemad:
• Kodulehe koostamine (vabavara)
• kuulutuste koostamine
• reklaam FB-s
• internetiturvalisus.
ESEC Solutions on kaasaegne veebimaastikul tegelev ettevõte. Me loome kvaliteetseid ja innovatiivseid veebilahendusi, samas rõhume oma töös tugevalt turvalisusele. Oleme kursis tänapäeva ohtudega ja tunneme kübermaailma ning sellega seonduvaid probleeme. Pakume hoolsat lähenemist kodulehtedele, e-poodidele ja kõikvõimalikele erilahendustele. Ühtlasi vaatame üle ja soovi korral ka parandame Teie veebilahenduse nõrgad küljed, mille läbi küberkurjategijad saaksid Teie personaalsele infole ligi.