Ăśhenduse areng

Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital kutsuvad vabaühenduste juhte ja juhatuse liikmeid osalema arenguprogrammi, mis koosneb 6 moodulist/õppepäevast. Koolitused toimuvad Pärnus.

Veebruarist juunini 2017.a toimub 6 moodulist (kokku 39 ak/tundi) koosnev MTÜ juhtide ja juhatuse liikmete arenguprogramm, mille teemaks on juhi kui inimese arendamine ehk kõik see, mis aitab juhil olla parem juht – kuidas vältida läbipõlemist, kuidas juhtida inimesi, kuidas juhtida oma aega jne. Tugev juht loob eeldused tugevale vabaühendusele.

Täpsem info mtü-de konsultandilt: Daisi Sprenk, 53455161, daisi@peak.ee

Osalemistingimused: Osalema on oodatud MTÜ juhatuse liikmed ja/või tegevjuhid.

Osalemiseks tuleb saata motivatsioonikiri aadressile daisi@peak.ee 26.jaanuariks 2017.

Motivatsioonikirjas tuleb põhjendada, miks soovitakse osaleda, mida uute teadmistega peale hakatakse, milliseid kitsaskohti soovitakse koolitusel saadud teadmistega lahendada ja mis küsimustele/probleemidele vastuseid otsitakse.
♦ NB! Motivatsioonikirjas tuua välja ka ühenduse nimi, osaleja nimi ja positsioon ning kontaktandmed (sh telefoni nr).

Ühest ühendusest võib registreeruda kuni kaks inimest. Motivatsioonikirjade põhjal tehakse osalejate valik programmi hiljemalt 1.veebruariks. Kõikide registreerunud inimestega võetakse ühendust!

Arenguprogrammis osalemine eeldab, et ühendusest on alati keegi osalemas ning valmis tuleb olla kodutöödeks. Tunnistus väljastatakse juhul, kui osaleja on läbinud vähemalt viis moodulit ning on ära teinud kodutööd.

Programmis osalemise tasu on 50eurot+km/inimene, mis sisaldab kõiki koolitusi ja kohvipause. Osalemise kohta esitatakse arve, mis tuleb enne koolituse algust tasuda. Vabade kohtade olemasolul saab osaleda ka üksikus moodulis.

I moodul: vabaĂĽhenduse juhi arendamine
Aeg: 14.02.2017 kell 09:00-15:00
Koolitaja: Helar Peterson (terapeut ja koolitaja)
Koolituse teemad:
• vabaühenduse juhi roll
• enesejuhtimine ja -analüüs
• meeskonnatöö juhtimine ja korraldus
• inimeste juhtimine
• läbipõlemise vältimine
• ajajuhtimine
Esimesel kohtumisel täpsustame ka teiste moodulite teemad, et lektorid saaksid rääkida osalejatele ainult kõige olulisematel teemadel.

II moodul: vabaĂĽhenduse juhtimine
Aeg: 14.02.2017 kell 09:00-15:00
Koolitaja: Helar Peterson (terapeut ja koolitaja)
Koolituse teemad:
• vabaühenduse eneseanalüüs/diagnostika
• töö sihtgrupi, meeskonna ja liikmetega ja nende kaasamine
• muutuste jälgimine, muutuste teooria

III moodul: kommunikatsioon ja turundus vabaĂĽhenduses
Aeg: 21.03.2017 kell 09:00-15:00
Koolitaja: Kadrin Kärner (Pärnu Postimees), Mari Erm-Reining (PEAK)
Koolituse teemad:
• suhtlemine ajakirjanikuga, kuidas saada ajalehte
• kodulehe sisu planeerimine, tegevuste kajastamine sotsiaalmeedias

IV moodul: majandustegevus, finantsplaneerimine
Aeg: 11.04.2017 kell 09:00-15:00
Koolitaja: Krista Habakukk
Koolituse teemad:
• rahavoogude planeerimine
• raamatupidamise korraldamine
• maksundus

V moodul: sotsiaalne ettevõtlus
Aeg: 25.04.2017 kell 09:00-15:00
Koolitaja: Evelyn Eichhorst (MTĂś Pesapuu)
Koolituse teemad:
• Sotsiaalse ettevõtluse planeerimine
• äriplaanide koostamine

VI moodul: inspiratsiooni- ja kogemuspäev, oma arenguhüppe kokkuvõte ning analüüs
Aeg: 16.05.2017 kell 09:00-15:00
Koolitaja: Helar Peterson
Külastame Tipu Looduskooli ja võtame kokku arenguprogrammi. Vaatame üle esimesel kohtumisel püstitatud eesmärgid, võtame kokku ja analüüsime iga osaleja „astutud sammu pikkuse“ ja teeme avalikud kokkulepped järgmise sammu kohta, et kinnistada saavutatud muutused.

 

Koolitusprogramm MTÜ juhtidele 07.01-12.05.2016 Pärnus 

Jaanuarist juunini 2016.a toimub Pärnus seitsmest moodulist (kokku 35 ak/tundi) koosnev vabaühenduse juhtide arenguprogramm, mille eesmärgiks on maakonnas tegutsevate vabaühenduste juhtide kasvanud võimekus organisatsiooni igapäevasel ja pikemaajalisel juhtimisel ning arendamisel.

Osalemistingimused: Osalema on oodatud MTÜ juhatuse liikmed ja/või tegevjuhid. Arenguprogrammis osalemine eeldab, et ühendusest on alati keegi osalemas ning valmis tuleb olla kodutöödeks. Tunnistus väljastatakse juhul, kui osaleja on läbinud vähemalt viis moodulit ning on ära teinud kodutööd.

Programmis osalemise tasu on 45 eurot/inimene, mis sisaldab kõiki koolitusi ja kohvipause. Osalemise kohta esitatakse arve, mis tuleb enne koolituse algust tasuda. Vabade kohtade olemasolul saab osaleda ka üksikus moodulis. Selles tuleb eelnevalt kokku leppida MTÜ-de konsultandi Daisi Sprenk’iga daisi@peak.ee, tel. 53455161.

Arenguprogrammi toetab KodanikuĂĽhiskonna Sihtkapital.

I moodul: Juriidika ja vabaĂĽhendus
Aeg: 07.01.2016 kell 13:00-17:30 Shalomi lastemaja saalis, Rääma 40b
Koolitaja: Alari Rammo (VabaĂĽhenduste liit EMSL)
Teemad:
• lepingud töötajatega, projektides ja vabatahtlikega – millal on mida vaja
• organite töö korraldamine, kohustused, vastutus, tasustamine ja vormistamine – juhatus, nõukogu, üldkoosolek
• toimingud e-äriregistris – millal ja kuidas teha muudatusi
• huvide konflikt ja korruptsioon vabaühendustes – kuidas vältida ja mida silmas pidada
• riigihanked – millal vabaühendus on hankija
• dokumenteerimine – sisekorraeeskirjad, tööohutus, protokollid, aruanded, arhiveerimine

II moodul: Maksud ja vabaĂĽhendus
Aeg: 21.01.2016 kell 13:00-17:30 Raeküla Vanakoolikeskuse peeglisaalis, Lembitu 1
Koolitaja: Alari Rammo (VabaĂĽhenduste liit EMSL)
Koolituse teemad:
• maksustamise alused ja põhimõtted
• millal ja mille eest maksta ning deklareerida – käibemaks, tööjõumaksud, erisoodustus
• maksusoodustused vabaühendustele – tulumaksusoodustustega ühingute nimekiri
• kingitused, annetused – saamise ja andmise maksustamine
• kulude maksuvaba hüvitamise viisid – transport, side, toitlustus jmt
Alari Rammo on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonna ning omab õigusteaduste magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolist. Ta on töötanud Riigikogu Kantseleis, ärisektoris ja ajakirjanikuna, 2004–2015 peamiselt vabaühenduste liidus EMSL poliitikaeksperdi ja juristina. Ta kuulub 2007. aastast maksuhaldurit nõustavasse asjatundjate komisjoni ning on esindanud vabaühendusi tulumaksusoodustuse vaidlustes kohtus.

III moodul: Strateegiline planeerimine ja juhtimine
Aeg: 04.02.2016 kell 13:00-17:30 Pärnu Ingerisoomlaste Kultuuriseltsi ruumides Lõuna tn 18.
Koolitaja: Krista Habakukk (Kodukandi koolituskeskus)
Teemad:
• ühingu arengu planeerimine (diagnostika, eneseanalüüs, mõju, arengukava, strateegia)
• tegevuskava koostamine, eelarvestamine, vastutamine, täitmine ja selle jälgimine, aruande koostamine
• kaasav juhtimine (meeskond, juhtgrupp, liikmed, sihtgrupp)

IV moodul: Avalik esinemine
Aeg: 18.02.2016 kell 13:00-17:30 Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse Inkubaatoris Uus tn 5
Koolitaja: Marica Lillemets (meediakonsultant ja koolitaja, ajakirjanik)
Teemad:
• avalik esinemine
• sõnumi edastamine
• sisekommunikatsioon

V moodul: Projektide koostamine ja juhtimine
Aeg: 10.03.2016 kell 13:00-17:30 Pärnu Punase Risti ruumides, Kuninga 30a
Koolitaja: Eha Paas (Kodukandi koolituskeskus)
Teemad:
• projektide ettevalmistamine ja koostamine
• projektijuhtimine
• tulemuste hindamine ja aruandlus (aruanne kui ühingu eneseanalüüs ja sisend järgmistesse tegevustesse)

VI moodul: Ăśhingu majandustegevus
Aeg: 20.04.2016 kell 13:00-17:30 (5 ak tundi) MTĂś Pesapuus, Laatsareti 12a
Koolitaja: Krista Habakukk (Kodukandi koolituskeskus)
Teemad:
• omatulu teenimine, sh annetuste kogumine
• avalike teenuste osutamine
• sotsiaalne ettevõtlus
• äriplaanide koostamine

VII moodul: IT MTĂśs
Aeg: 12.05.2016 kell 13:00-17:30
Koolitaja: Oliver Sild (Esec Solutions juht, IT arendaja)
Teemad:
• Kodulehe koostamine (vabavara)
• kuulutuste koostamine
• reklaam FB-s
• internetiturvalisus.
ESEC Solutions on kaasaegne veebimaastikul tegelev ettevõte. Me loome kvaliteetseid ja innovatiivseid veebilahendusi, samas rõhume oma töös tugevalt turvalisusele. Oleme kursis tänapäeva ohtudega ja tunneme kübermaailma ning sellega seonduvaid probleeme. Pakume hoolsat lähenemist kodulehtedele, e-poodidele ja kõikvõimalikele erilahendustele. Ühtlasi vaatame üle ja soovi korral ka parandame Teie veebilahenduse nõrgad küljed, mille läbi küberkurjategijad saaksid Teie personaalsele infole ligi.