Ăśhenduste majandustegevus

Kaasaegses ühiskonnas on järjest enam aktuaalne teema, kuidas ühendused oma eelarvet koostades suudavad kasutada erinevaid rahastamise allikaid sh omatuluteenimine.

Omatulu on võimalik ühendusel teenida mitmel moel. Omatulu teenimise eelduseks on ühenduse juhtide  võimekus mõelda ärilises võtmes ja kompetents olla konkurentsivõimeline võrdväärselt äriettevõtetega. Täna pakuvad ühendused oma teenuseid alljärgnevalt:

Kogukonnateenused
Kogukonna liikmete poolt kogukonna liikmetele pakutavad teenused.

Kogukonna ettevõtlus
Kogukonna liikmete poolt väljapoole kogukonda pakutav teenus/toode, mille kaudu saadav tulu kasutatakse oma kogukonna hüvanguks.

Avalike teenuste delegeerimine
Kohalik omavalitsuse poolt  lepingu alusel delegeeritud ülesanded kodanikuühendusele, kui selle ühenduse eesmärgid ja tegevus kattub kohaliku omavalitsuse omaga.

Sotsiaalne ettevõtlus
Sotsiaalne ettevõtlus tähendab uusi, loovaid lahendusi pikaajalistele probleemidele ühiskonnas.
Kitsamalt tähendab sotsiaalne ettevõtlus ärilise tegevuse sidumist ühiskondliku eesmärgiga. Uuri lähemalt SIIT 

Näited:
Lavassaare KĂĽlaseltsi tooted
Shalom Lastemaja teenused

 

Kui ka Sinu ühendus vajab abi ja nõu oma teenuste/ toodete arendamiseks, siis tule meie juurde nõustamisele.

Daisi Sprenk
MTĂś-de konsultant
tel: +372 5345 5161