Vabatahtlike kaasamine

Vabatahtlike juhtimine algab planeerimisest

 • Lähtuvalt organisatsiooni missioonist määratletakse vajalikud ning vabatahtlikele sobivad ĂĽlesanded.
 • Koostatakse töökirjeldused ja täpsustatakse, milliseid oskusi ja omadusi vabatahtlikelt oodatakse.
 • Mõeldakse läbi, kuidas vabatahtlike tegevust organisatsioonis praktiliselt korraldada.

Kui tegevused on kavandatud, hakkab organisatsioon otsima ja värbama sobivaid vabatahtlikke.

 • Informatsiooni levitatakse tööpakkumiste ja kuulutuste kaudu. Mõelda tuleb sõnumile – miks vabatahtlik tahab just seda tööd teha ja mida see talle pakub?
 • Vestluse käigus antakse kandidaadile infot ning selgitatakse välja tema soovid ja võimalused.

Uuele vabatahtlikule tuleb organisatsiooni tegevustesse sisseelamisel toeks olla.

 • Vabatahtlikule tutvustatakse organisatsiooni ning selles kehtivaid reegleid ja põhimõtteid, samuti räägitakse läbi ĂĽksteise õigused ja vastutus.
 • Vajadusel pannakse omavahel kokkulepitu paberile kirja. Organisatsioon saab vabatahtlikuga sõlmida võlaõigusliku lepingu, kus on muuhulgas selgelt välja toodud, et vabatahtlik ei saa oma töö eest rahalist ega materiaalset tasu ning tal on õigus võetud kohustustest soovi korral loobuda.
 • Tegevusvaldkonna või konkreetse tööga paremaks tutvumiseks saab organisatsioon pakkuda vabatahtlikule koolitusi. Koolituse korraldaja võib olla organisatsioon ise, samuti võib vabatahtliku saata teiste korraldatud koolitustele.

Tegutsemise käigus vajab vabatahtlik pidevalt juhendamist, hindamist ja tagasisidet.

 • Igapäevase otsese juhendamise kõrval on soovitav korraldada vabatahtlikuga arenguvestlusi, mille käigus toimub kahepoolne tagasiside andmine.
 • Vastavalt tegevuse edenemisele võib vabatahtliku ĂĽlesanded jooksvalt läbi vaadata ning talle uusi ĂĽlesandeid või rohkem vastutust anda.

Vabatahtlike eduka kaasamise aluseks on nende motiveerimine ning tunnustamine.

 • Vabatahtlikud tegutsevad motiveeritult siis, kui töö rahuldab ka nende eesmärke ja vajadusi. Seepärast on oluline järele uurida, mida, miks ja kuidas vabatahtlikud organisatsiooni juures teha soovivad ning sellega arvestada.
 • Tänu ja tunnustamine on olulisim “tasu” vabatahtlikule tema tegevuse eest

 

Materjalid vabatahtlikega tööks asuvad SIIN