Eesti 4H Pärnumaa piirkond

4H annab Sulle võimaluse teha teoks oma mõtteid ja ideid. 4H liikmed on koondunud klubidesse, mis tegutsevad Pärnumaal, Järvamaal, Jõgevamaal, Tartumaal, Viru-maal ja Harjumaal. Noorteühing Eesti 4H korraldab erinevaid üritusi, koolitusi, laagreid ja õpetlikke väljasõite noortele, kaasates ka peresid.  Eesti 4H Pärnumaa piirkond loodi 1. aprillil 1995 a. ning on üks esimesi 4H piirkondi, olles juba aastaid liikmete arvult suurim piirkond.

Ühingu pikaealisuse ja jätkusuutlikkuse on taganud ühtselt toimiv meeskond. 4H liikmeks saab olla iga noor, kes seda soovib. 4H liikmed tegelevad neid huvitavate asjadega ja õpivad eluks vajalikke oskusi.

Ülemaailmne 4H moto on «ÕPIME TEGUTSEDES!»

4H–ga ühes rütmis kasvamine on nii mõnelegi 4H liikmele rõõmurohke ja sisutiheda lapsepõlve üks suur osa. Ühtselt on pandud alused uutele traditsioonidele ning tänu noorte aktiivsele tegutsemisele on saanud kodukoht uue hingamise.

Heaks näiteks noorte tegevusest on Tootsi 4H klubi Kärmed Tootsikad, kes alustas 2003. aastal. Klubiga liitunud noored otsustasid korrastada Tootsi pargi, mis toona oli väga viletsas seisus. Tegevuste raames kirjutati projekt, mille tulemusena süvendati ringbasseini, tehti korda sild, ehitati lillealused, külakiik jne. Armsaks traditsiooniks on saanud igal advendi pühapäeval saare keskel pihlapuul küünalde süütamine ja ühine uue aasta vastuvõtmine pargis.

 

18_4Hlogo

www.eesti4h.ee
e-kiri: info@eesti4h.ee
FB: Eesti 4H Pärnumaa piirkond

18_4Hpilt