Herbert Hahni Kool

Herbert Hahni Seltsile pandi alus 2012 a. talvel, mil kogunes grupp lapsevanemaid, kes otsisid võimalust waldorfpedagoogikal põhineva ehk teisisõnu lapse arengupsühholoogiat arvestava ning õppeprotsessis nii intellektuaalset, kunstilist kui tegevuslikku aspekti ühendava kooli ja lasteaia loomiseks. Järjepidevate kooskäimiste jätkuna asutati sama aasta kevadel selts, mis kannab Herbert Hahni nime. 

Herbert Hahni Selts on asutatud 5. mail 2012. aastal Herbert Hahni 122. sünniaastapäeval. Pärnu linnaaednik C. F. Hahni peres sündinud ja kasvanud Herbert Hahn oli üks esimesi õpetajaid waldorfpedagoogikal põhinevaile koolidele aluse pannud koolis Stuttgartis Uhlandshöhel.

Selts on lapsevanemaid ja teisi huvilisi koondav mittetulunduslik ühendus, mis on seadnud eesmärgiks waldorfpedagoogikal põhineva kooli ja lasteaia väljaarendamise.
2013. a. avas uksed Herbert Hahni Kool, mis aasta-aastalt ühe klassikomplekti lisandudes kasvab põhikooliks. Ainsa omataolise õppeasutusena mitmekesistab kool haridusalaseid valikuid nii linnas kui maakonnas. Kool tegutseb kunagises aiandusäri omaniku majas Kooli tänaval, mille restaureerimistööd on tänu EAS-i toetusele saanud jõudsa alguse uue katuse näol.

Herbert Hahni Selts väärtustab elukestvat õpet, tutvustades waldorfpedagoogikat ja muid vaba isiksuse keskseid terviklikke arenguideid. Selts peab oluliseks kogukonnatööd ning annab läbi kooli ja peagi avatava lasteaia oma panuse Pärnu linna kujundamisele tervislikuks, säästvaid eluviise väärtustavaks elukeskkonnaks.

 

13_hahni_logo

www.hahn.ee
E- kiri: hhselts@gmail.com
FB: Herbert Hahni Selts

13_hahni_plt