Jahiselts Massiaru

Jahiselts Massiaru koondab enda ridadesse jahti harrastavaid liikmeid, kes tegutsevad mittetulundusühinguna. Seltsi liikmed kuuluvad Eesti Jahimeeste Seltsi liikmete hulka. Ühingu tegevused ei piirne ainult jahindusega, vaid oma panus antakse ka piirkonna külade arendamisse läbi erinevate koostööprojektide.

Lisaks piirkonna jahinduse korraldamisele on jahiselts Urissaares korraldanud üritusi, korrastanud kiriku ümbrust, osalenud piirkonna arengukava koostamisel ning teeb koostööd erinevate kohalike ettevõtete ja institutsioonidega.

PRIA toetusel on ehitatud maja, mis on mõeldud üldkasutatavaks hooneks seminaride ja ürituste korraldamisel ning ka kooskäimise kohaks Urissaare, Penu, Massiaru, Nepste, Uuemaa külade inimestele. Laiendatud on rahvusvahelist jahindus- ja loodusalast koostööd Leedu, Läti ja Soome partneritega.

Jahiselts korraldab oma liikmetele ja ka kogukonnale erinevaid õppepäevi nagu uue jahiseaduse valguses metsakahjustuste vähendamiseks ettevõetavatest koostöövormidest jahimeeste ja kohalike metsaomanike vahel. Igal aastal on kuulutatud

Eesti Jahimeeste Seltsi poolt välja jõulurahu, mil jahti ei peeta. Sel ajal minnakse metsa koos peredega ja viiakse loomadele meelehead. Kuna suurem osa piirkonnas elavad pered on läbi pereisade seotud ühingu tegevusega siis on olulisel kohal ka noorte koolitamine ja kaasamine seltsi liikmeskonda.

 

20_Massiarulogo

www.massiarujahiselts.ee
E-kiri: selts@massiarujahiselts.ee

20_Massiarupilt