Shalomi lastemaja

Shalomi lastemaja

Shalomi Lastemaja laste- ja perede varjupaik on lastele ajutist abi ja tuge pakkuv asutus, mis pakub varjupaiga teenust vanemliku hoolitsuseta või ohtu sattunud lastele vanuses 3-18 aastat. Erandjuhtudel teenindatakse ka lapsi vanuses 0-3 aastat ning vajaduse korral abivajavat lapsevanemat koos lapsega. Shalomi Lastemaja laste- ja perede varjupaik võtab abivajajaid vastu ööpäevaringselt seitse päeva nädalas.

Pärnu Shalomi Abikeskus on Pärnus tegutsenud juba 20 aastat, abikeskuse allüksus Lastemaja tähistas aga 2014. aastal oma 15. sünnipäeva. 2011 aastal toimus Keskuse töös suurim muudatus, mil osteti linnavalitsuselt maja, milles ka praegu Lastemaja töö käib. Ühing on olnud kõik need aastad lepingulises partnersuhtes Pärnu linnaga, korraldades laste- ja perede päevakeskuse teenust. 2011 aastal võideti laste ja perede varjupaiga avaliku teenuse pakkumise konkurss.

Lastemaja töö on hea näide koostööst, kus avalik sektor annab mittetulundusühingule korraldada teenuse, milleks ühingul on ehk paremad oskused ja võimalused. Tänu võidetud hankele alustas 2012 aasta jaanuarist tööd Shalomi Lastemaja, laste- ja perede varjupaik.

Võidetud hange ja uued teenused andsid aga Lastemaja personalile ainult hoogu juurde, aktiivselt hakati kasutama ka erinevaid projektivõimalusi. 2012 aasta maist kuni 2013 aasta 31. oktoobrini kestis KÜSK-VÜF projekt Shalomi Lastemaja varjupaiga ja päevakeskuse teenuse arendamiseks. Projektirahadega tehti investeeringuid varjupaiga ja päevakeskuse inventari, samuti said Lastemaja töötajad oma professionaalsete oskuste arendamiseks osaleda erinevatel koolitustel.

 

02_shalom_logo

www.shalom.ee
E-kiri: parnushalom@gmail.com

 

02_shalom_pilt

 

Foto: Urmas Saard