Noore Vanema Perekeskus

Noore Vanema Perekeskuse MTÜ on alguse saanud 2008 aastal «Noore Ema Kooli» pilootprojektist, millest tänaseks päevaks on välja kujunenud elujõuline noori lapsevanemaid toetav seltsing. Mittetulundusühingu eesmärgiks on toetada noori lapsevanemaid läbi nõustamiste, tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse.

22. jaanuaril 2008 said pilootprojekti «Noore Ema Kool» nime all Pärnu Õppenõustamiskeskuses kokku Pärnumaa teismelised rasedad ja emad. Üheskoos kuulati lapsevanemaid toetavaid loenguid ning jagati nii muret kui rõõmu. Samal aastal läks tegevus üle MTÜ Caritas Eesti alla, mis võimaldas lisaks loengutele ka vanema- nõustamist ning vahendada ema õppimise ja töötamise ajaks tasuta lapsehoidu. Kahe aastaga võttis tegevustest osa üle 90 noore teismelise vanemaga pere.

2012. aastal jätkus ühingu tegevus juba laiemalt, kui loodi eraldi perekeskus noortele teismeeas lapsevanemaks saanutele. Lapsehoiu- ja tugiisikuteenuse osutamiseks laienes ühingu meeskond ning emadega koos hakkasid koosviibimistel käima ka isad. Noori lapsevanemaid on toetatud nii koolitee jätkamisel kui ka tööturule sisenemisel, lisaks on tegeletud perede nõustamisega iseseisvaks toimetulekuks.

Igal aastal osaleb tegevustes üle 25 noore pere, kes sageli omavahel sõbrunevad ning ka aastate pärast kokku saades on tore meenutada, kuidas üheskoos suureks on saadud.

19_Caritas_pilt