Pärnu Kahe Silla Klubi

MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi tegevuse peaeesmärgiks on tervislike eluviiside propageerimine piirkonna elanikkonna seas, spordiürituste korraldamine ning kaasarääkimine Pärnumaa terviseradade ja spordielu arengus.

2002. aastal loodud spordientusiastide klubi on tänaseks kujunenud üle-eestiliselt tuntud rahvaspordiürituste korraldajaks. Tuntuim üritustest on alates 2001. aastast korraldatav Jüri Jaansoni Kahe Silla Jooks.

Pikka aega jooksu eesmärgiks olnud Pärnu jõe kallaste korrastamine realiseerus kõigi heameeleks 2014. aasta kevadel. Edaspidi püüab klubi oma tegevusega propageerida tervislikke eluviise ning kaasa rääkida Pärnumaa terviseradade ja spordielu arengus.

Klubi ühendab endas hulga (tervise)spordi lembeseid inimesi – klubi asutajad, liikmed, tegevmeeskond, sajad vabatahtlikud ning tuhanded üritustel osalevad spordisõbrad. Lisaks on klubi ümber koondunud olulisi koostööpartnereid edasisteks arenguteks.

Kõik märgid näitavad, et rahva üldine soov on liikuda ja elada tervislikult. Sellele soovib klubi jätkuvalt kaasa aidata, luues võimalusi sportlikuks eneseteostuseks ja kvaliteetseks vaba aja sisustamiseks.

Kahe Silla Klubi on oma tegevustes avatud uutele ideedele ja tervisespordisõpradele!

08_2silda_logo

www.2silda.ee
E-kiri: info@2silda.ee
FB: Pärnu Kahe Silla klubi

08_2silda_pilt