Pärnu Naiste Varjupaik

Pärnu naiste varjupaik asutati 1. mail 2009, eesmärgiga võidelda naistevastase vägivalla ja selle erivormidega nagu näiteks füüsiline, psüühiline, seksuaalne, majanduslik ning vaimne vägivald. Lisaks tegeletakse vägivallariskide ennetamise ning vägivalla ohvrite toetamisega.

Pärnu Naiste Varjupaik avati abivajajatele 02. novembril 2009 Sindi linnas, 100 ruutmeetrine pind võimaldab seal viibida 12-18 naisel. Varjupaik rajamine sai teoks vaid ühe aktiivse kodaniku Margo Orupõllu eestvedamisel, praeguseks hetkeks aga töötab varjupaiga meeskonnas lisaks algatajale veel viis inimest, kolm vastava väljaõppe saanud vabatahtlikku ning kaks toetajaliiget.

Varjupaiga teenust pakutakse tervele Pärnu maakonnale, vajadusel ka kogu Läänemaale. Abivajajatele pakutakse nii turvalist pelgupaika pärast vägivallajuhtumit või vägivallaohu korral, ajutist elupaika kui ka tuge uue elu alustamisel, lisaks juriidilist ja psühholoogilist nõustamist. Nelja tegutsemise aasta jooksul on Varjupaigalt abi saanud üle kahesaja lähisuhte vägivalla ohvri.

Nüüdseks võtab Varjupaik osa ka mitmest Eesti Naiste Varjupaikade Liidu projektist, millega tagatakse klientidele paremad nõustamisvõimalused, kui ka töötajate regulaarne supervisioon.

 

07_naistepaik_logo

www.naistevarjupaik.ee
e-kiri: parnunaistevarjupaik@hot.ee

07_naistepaik_pilt