Pesapuu

MTÜ Pesapuu keskus avas oma uksed 2012 aasta suvel. Pesapuu pakub erinevaid teenuseid, mis aitavad keskuse klientidel parandada oma toimetulekut ning leida võimalusi tagasi pöördumiseks tavatööturule.

Algusest alkates ajast on ühing tegutsenud eesmärgiga, toetada raskustesse sattunud inimesi nende toimetuleku taastamisel. Keskuses pakutakse psühholoogilist nõustamist, võlanõustamist ja tugiisikuteenust. Samuti on arendamisel sotsiaalne ettevõtlus.

Teenustevaliku ühe osana pakutakse individuaalset nõustamist ning tööharjutuse võimalust. MTÜ Pesapuu keskusest on kujunenud kogukonna keskus, kuhu inimesed, kes on Keskuse teenuste toel oma elu «liikuma» saanud, ikka ja jälle tagasi tulevad. Vastastikku jagatakse oma kordaminekuid ning tagasilööke või käiakse lihtsalt juttu vestmas.

Läbi klientide toetamise panustatakse samuti otse Pärnumaa kogukonna tugevamaks ja elujõulisemaks muutmisse. Teenustevaliku edasi arendamisega tagab MTÜ Pesapuu, et kliendid saavad Pesapuu Keskusest toe, mis nende individuaalsete vajadustega kõige paremini sobib. Selleks tehakse koostööd nii erinevate ametiasutustega, ärisektoriga kui ka teiste mittetulundusühingutega.

 

16_pesapuulogo

E-kiri: mtupesapuu@gmail.com
FB: MTĂś Pesapuu

16_pesapuupilt