Soometsa KĂĽlaselts

Soometsa küla asub Häädemeeste vallas. Külaseltsi tegevus sai alguse 2003 aastal, mil külas elavad pered otsustasid ise hakata kujundama oma elukeskkonda.

Külaselts ei piirdu vaid kooskäimisega. Oleme välja töötanud ja rakendame kohapeal mitmeid kogukonnale olulisi teenuseid:
– prĂĽgiveokorraldus
– haljasalade hooldus
– kĂĽlamaja rent
– kĂĽlaturism

Kui küla 2003 aastal kokku sai ei osanud keegi alguses ette näha seda kui mõjus võib olla ühine tegutsemine. Esimene suurim väljakutse oli lahendada talvine teede hooldus ja prügimajandus. millest lähtuvalt seltsi enda korraldada küla prügimajandus tänasel päeval.

Teiseks oluliseks märksõnaks on kogukonna vaim ehk meie tunne. Seltsitegevuse käivita-misel hakkasime kohe ka küla arengukava koostama, mille tulemusena toimus nn oma-vaheline taastutvumine. Üheks mõjusamaks asjaks külaelu arendustegevusest on tead-mine, kui palju teadmust ja oskust on külas endas olemas. Just nende külas elavate inimeste oskuste baasil viime ellu lastele ja noortele suunatud tegevusi ja toome sinna ka rahvusvahelist mõõdet. Oleme ehitanud külamaja, rajanud ujumiskoha, korraldanud koolitusi ja tähistanud tähtpäevi.

2007 aastal omistati meile Pärnumaa aasta küla tiitel, mis andis kinnitust, et oleme õigel teel, külaliikumine elab ning meile on järgijaid. Mida elujõulisem on küla, seda tugevam on meie vald.

Soometsa küla on elus küla. Kes soovib seda oma silmaga näha peab lihtsalt kohale tulema.

 

11_soometsa_logo

www.soometsa.ee
E- kiri: soometsa@soometsa.ee
FB: soometsa kĂĽlamaja

11_soometsa_pilt