Vähemusrahvuste Liit Raduga

MTÜ Vähemusrahvuste Liit Raduga on Pärnumaal ja Läänemaal vabatahtlikult liitunud erinevate vähemusrahvuste kultuuriseltside katusorganisatsioon, mis seisab erinevate rahvakildude kultuuri säilimise ja võrdsete võimaluste eest rahvuskultuuri arendamisel.

Rahvusvähemuste Liit Raduga loodi 17. novembril 2004. eesmärgiga ühendada erinevate rahvuste kultuuriseltside jõud Pärnumaal.

Raduga põhitegevusteks on vähemuste kultuuriseltside tegevuse toetamine ja võimekuse arendamine, oma liikmete kultuuri tutvustamine läbi avalike ürituste ja ka koostöö suurendamine nii omavahel kui ka kohaliku omavalitsusega. Lisaks korraldatakse koolitusi, arutelusid ja õppesõite.

Käesoleval hetkel kuulub liitu 20 kultuuriseltsi, mis oma tegevusalalt jagunevad järgmiselt: 6 lauluansamblit, 6 tantsutruppi, 6 käsitöö- ja 2 kunstiringi. Iga ühendus annab Radugale omapoolse värvika panuse.

Raduga iga-aastane suursündmus on avalikus ruumis toimuv suvefestival «Multikultuurne Pärnu», mida korraldatakse aastast 2000. Esialgsest Pärnu linna vähemuste kultuuriseltside kontserdist on kasvanud rahvusvaheline sündmus kolme kontserdiga, millele lisanduvad rahvusvaheline koostööseminar, rahvusliku käsitöö näitus ja rahvustoitude maitsmine.

 

09_raduga_logo

www.avatudparnumaa.ee
E-kiri: raduga_parnu@mail.ru

09_raduga_pilt